Jaunumi

Baltiņš, Māris

Ceļavējš cilvēku ciltij : valoda sabiedrībā

 

Šī ir populārzinātniska grāmata par valodas un sabiedrības attiecībām. Autori aprakstījuši faktorus un apstākļus, kas ietekmē gan to, kā mēs runājam, gan to, kā attīstās valodas. Grāmatas astoņās nodaļās ir apskatīti jautājumi par valodas izcelšanos un cilvēka evolūciju, valodas funkcijām un lietojumu, valodas apguves mehānismu un valodas prasmi, aprakstīta pasaules valodu daudzveidība un to klasifikācijas tradīcijas, valodu kontakti, to cēloņi un sekas, valodas eksistences paveidi, rakstības izveide un tās loma, kā arī valodas situācijas nozīmīgie komponenti un valodas politikas nozīme valodu konkurences apstākļos.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs