Jaunumi

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij

 

Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam un sniedz visaptverošu hronoloģisku pārskatu par notikumiem Latvijas kultūrtelpā vairāk nekā desmit gadsimtos. Izdevums iecerēts kā vērtību arhīvs, kas atklāj daudzveidīgo un bagāto kultūras slāni, uz kura pamata veidojusies Latvijas valsts un sabiedrība. Par hronikas sākuma brīdi izraudzīts laiks, kad Baltijas telpa atbrīvojās no ledus, bet par beigu posmu - 1918. gads, kad tika proklamēta Latvijas valsts. Paturot fonā vēsturiskos notikumus, īpaša uzmanība pievērsta kultūras norisēm, dažādu kultūru (vācu, latviešu, ebreju, krievu, poļu, igauņu, lietuviešu u.c.) un mākslas procesu līdzpastāvēšanai. Hronoloģiski izkārtoti zudušie un mūsdienu arhitektūras pieminekļi, joprojām aplūkojamie mākslas darbi, bibliotēku plauktos sastopamie izdevumi, vairs nerestaurējamās teātra izrādes un nedzirdamie skaņdarbu atskaņojumi, mainīgās izklaides, kuras radījuši un kuras priecējušas cilvēkus, kas dzīvoja tepat, gāja pa tām pašām ielām un ceļiem, pa kuriem staigājam mēs, bet kuriem 21. gadsimts bija tāla nākotne. Izdevumu papildina atsevišķs rādītāju pielikums, kurā alfabētiskā secībā kārtotas personas un vietas.

 

1. daļa. Notikumi. Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

2. daļa. Cilvēki un vietas. Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs