Jaunumi

Galēja, Iveta

Dārzeņi : idejas, padomi, receptes

 

Milzīgs trieciens Sofijai Putrānei ir mātes pēkšņā nāve, bet vienlīdz skarbi arī traģēdijai sekojošie notikumi. Tos ievada atklājums, ka raksturā nosvērtā un prātīgā nelaiķe dzīves pēdējā posmā nezināmai vajadzībai aizņēmusies lielu summu no uzņēmēja, ar kuru Sofija pirms diviem gadiem pārtraukusi diezgan mokošas attiecības. Parādzīmē mirusī kā garantiju norādījusi vērtīgu ģimenes zemes gabalu, kas likumīgi pāries kreditora īpašumā, ja Sofija noraidīs viņa stipri savādo piedāvājumu. Izvēles trūkums spiež sadarboties, taču mezglu ap jauno sievieti vēl ciešāk sažņaudz aizdevēja mīklainā pazušana.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Kopīgais jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs