Jaunumi

Urtāns, Juris

Dzīve Dzirkaļu pilskalnā

 

Vai var dzīvot vienlaikus mūsdienās un senatnē? Laikam jau nevar, tacu pietuvoties šai senatnes dzīvei var mēģināt. Senatnes pētnieki ir meklējuši un atraduši simtiem metožu, kā to darīt- tiek izmantoti rakstīti avoti un arheoloģiskās liecības, folklora un stāsti, senie attēli un kartes. Pēdējos gados aizvien vairāk vēstures izpratnei mēģina tuvoties senās dzīves atdarinātāji, kas būvē senlatviešu koka pilis un mājokļus, darina senlaicīgu keramiku, rotas un ieročus, iejūtas tā laika dzīvē. Arheologs un kultūras vēsturnieks Juris Urtāns (prof., Dr.hist., Dr.habil.art.) iet līdzīgu, tomēr citu ceļu. Viņš izmanto savu plašo arheologa, senās reljefa lasīšanas, folkloras un vietvārdu pētīšanas pieredzi, lai mēģinātu atainot seno dzīvi Krustpils Dzirkaļu pilskalnā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pilns jaunieguvumu saraksts  

Jaunieguvumu arhīvs