Jaunumi

Andrejs Svilāns

Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem

 

Autora piecdesmit gadu jubilejā Latvijas augu kolekciju vācēji saņem dāvanu — ceļvedi Latvijai ne pārāk parastu koku un krūmu daudzveidībā. Tiem, kuri nav baudījuši regulētu izglītību botānikas zinībās, šis materiāls pamudinās drošāk izvēlēties sēklas un stādus jebkurā pasaules malā, pirms tam pārmēru neiedziļinoties A. Mauriņa un A. Zvirgzda apjomīgajā grāmatā "Dendroloģija" (LU Akadēmiskais apgāds, 2006). Botānikas studijās svaidītie gūs ieskatu par pašreizējo situāciju kolekcijās, kad pēdējo 25 gadu laikā var dabūt tikpat kā visu un gandrīz no jebkuras pasaules vietas. Grāmatā iekļauts plašs fotogrāfiju klāsts.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts   

Jaunieguvumu arhīvs