Jaunumi

Karstens Jānke

Hanza

 

Hanzai ir īpaša nozīme Latvijas, Livonijas un visas Baltijas jūras telpas vēsturē. Hanzā apvienojušies tirgotāji caur šo organizāciju veidoja ciešu saikni starp austrumu un pārējo Eiropu. No Aleksandrijas līdz Novgorodai tirgotāji bija starpnieki ne tikai precēm, bet arī priekšstatiem, uzvedības paraugiem un valodas prasmēm. Tirdzniecības tīklojumā izveidojušās attiecības ietekmēja pat ģimeņu nodibināšanos un sastāvu. Tirgotāji tādējādi veidoja nozīmīgu urbānās kultūras daļu Latvijas teritorijā. Tomēr jānorāda arī uz to, kas Hanza nebija. Tā nebija nacionālistiska kultūras nesēja vai saimniecisks vācu monopols, kā to nereti attēloja vēstures pētniecībā 20. gadsimtā. Mūsdienās Hanzu uzlūko kā brīvu, iekļaujošu tirgotāju apvienību, kas darbojās visā Ziemeļeiropā no Rīgas, Tallinas un Turku līdz Krakovai, no Bergenas līdz Brigei un Barselonai. Tās izveidotais tīklojums vienoja un mainīja tirdzniecību un ideju apriti gan iekšzemē, gan uz jūras. Man ir īpašs gods latviešu lasītājus iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem Hanzas vēsturē.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs