Jaunumi

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca : ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu

 

Vārdnīcā ievietots ap 32 000 citvalodu cilmes vārdu un terminoloģisku vārdkopu, kas sastopami periodiskajos izdevumos, populārzinātniskajā, politiskajā, ekonomiskajā literatūrā, radio un televīzijā, kā arī daiļliteratūrā. Īsi skaidrota vārdu etimoloģija un nozīme, izmantojot galvenokārt vēsturiski semantisko etimoloģizācijas metodi. Līdzās zināmām leksikas vienībām vārdnīcā ievietoti jaunāko citvalodu cilmes vārdu skaidrojumi. Vārdnīcas sastādīšanā izmantotas līdz šim publicētas vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī citu valstu leksikogrāfiskie avoti. Pielikumā ievietoti citvalodu vārdi un teicieni oriģinālrakstībā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs