Jaunumi

Zariņš, Voldemārs

Jāizdomā brīvība

 

Voldemārs Zariņš (1917-1981) pieder pie klusajiem varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves upurēja Latvijas neatkarības idejai. Latviešu lēģeru dzejas klasiķis Mordovijas nometnē bija neapstrīdama autoritāte. Viņš iedvesmoja jaunāko cīnītāju paaudzi, tai skaitā Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Bruno Javoišu un citus. Dzejoļu krājums iznāk laikā starp divām simtgadēm – paša autora un viņa mīļās Latvijas. Visus gadus līdz Latvijas brīvības atjaunošanai V. Zariņa dzeja bija pazīstama šaurā domubiedru lokā un tika izplatīta galvenokārt rokrakstos.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs