Jaunumi

Ģēģere, Ingūna

Jānis Ferdinands Tīdemanis

 

Līdzīgi brāzmai – pārsteidzot, aizraujot, arī kaitinot, 20. gadsimta 20. gadu beigās Latvijas mākslas aprindās spēji ietraucās Antverpenē studējošais Jānis Tīdemanis. Viņa beļģu mākslas ietekmē bagātinātā, impulsīvi košā un ekspresīva sprieguma piesātinātā glezniecības valoda papildināja tolaik jaunreālisma rāmumā ieslīgušo latviešu mākslas kopainu ar spirgtu citādību. Tīdemaņa vitālajai dabai raksturīgā tiekšanās pēc arvien jauniem pasaules iespaidiem bija neizsīkstošs gleznotāja iedvesmas avots, paplašinot žanru un tematisko loku. Šai ziņā vairāki viņa atradumi tālaika Latvijas mākslā bija novatorisms, tāpat kā modernā, kosmopolītiskā mākslinieka neparastais sevis pasniegšanas veids. Bet Tīdemaņa mākslinieciskā drosme, suģestējot laikabiedrus – jaunos māksliniekus, rosināja viņus izvētīt gleznieciskās vērtības.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs