Jaunumi

Grifits, Bīds

Jauns skatījums uz realitāti : rietumu zinātne, austrumu misticisms un kristīgā ticība.

 

Šajā grāmatā Grifits aplūko kristietību caur modernās fizikas un Austrumu misticisma prizmu, tiecoties atrast vienojošo. Viņš ir pārliecināts: ja pieredzam kristīgās vēsts būtību, tā mūs ieved dialogā ar pārējām garīgajām tradīcijām.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs