Jaunumi

Andrievs Niedra

Kā es atkal par latvieti tiku

 

Andrieva Niedras Centrālcietumā 1924. gadā rakstītās atmiņas "Kā es atkal par latvieti tiku" attēlo viņa un ģimenes gaitas pēc bēgšanas no Latvijas 1919. gada novembrī. Tās ir rakstītas autoram raksturīgā, spraiga romāna stilā. Vārdos "tikt par latvieti" Niedra izteicis izmisīgos centienus atgriezties dzimtenē, lai tiesā atspēkotu apsūdzību valsts nodevībā tās dibināšanas laikmetā. Lai noslēptu savas politiskās kļūdas, Latvijas Republikas politiskā elite viņa vēlmei pretojās. Arhīva materiālus, kas dokumentāli apstiprina un papildina Niedras stāstījumu, pievienojis vēsturnieks Āris Puriņš. Savukārt nepabeigtā apcere "Kā mani tiesāja" ir polemiskas piezīmes par liecinieku sniegtajām liecībām tiesas prāvā. Izdevumā lasāma arī Āra Puriņa apcere par Andrieva Niedras likteni Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā "Cilvēks cilvēku un tiesas priekšā".

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs