Jaunumi

Eniņš, Guntis

Koki mājas nepamet : Latvijas koki un likteņi gadsimtu gaitā

 

Eniņš kopā savijis veco ozolu, māju un dzimtu likteņus, kas ap tiem dzīvojuši. Grāmatā viņš apkopojis ne tikai Latvijas dižos un svētos kokus, kas gadu gaitā kļuvuši tikai varenāki. Autors ir vērsis savu skatu arvien plašāk un dziļāk – līdz koku “sakņu saknēm”, cilvēkiem, kas nākotnē varenos kokus reiz ir stādījuši savu māju pagalmos, kas kopuši kokus, vērojuši, kā tie kļūst arvien augstāki un viedāki, vai arī bijuši spiesti tos pamest līdz ar dzimtajām mājām. Nu arī tie slaveno vai mazāk zināmo, bet Latvijai nozīmīgo dzimtu pārstāvji, kas bija prom, atgriezušies pie dzimtajiem kokiem, kādreiz bijušajām mājām. Šī grāmata ir apliecinājums dabas un cilvēka mūžīgajai saiknei. – Grāmatā arī par Beverīnas novada Trikātas pagasta Atpiļu ozolu, Burtnieku novada Valmieras pagasta Rietekļa paegli un Mazsalacas novada Sēļu pagasta Dreimaņu ozolu.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs