Jaunumi

Janīna Kursīte

Latviešu dievības un gari

 

Šī grāmata ir mēģinājums ielūkoties seno latviešu priekšstatos par pasaules un cilvēka rašanos, par dievībām un gariem, par zivju un kukaiņu vietu mītiskajā sistēmā. Aplūkota krāsu un skaitļu simboliskā nozīme un citi līdz šim mazpētīti latviešu folkloras temati. Šajā grāmatā ir mēģināts atrast atbildes uz diezgan daudziem līdz šim latviešu folkloristikā neskartiem vai maz skartiem jautājumiem. Grāmata noderēs ikvienam, kas interesējas par latviešu folkloru un mitoloģiju.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs