Jaunumi

Ernests Brastiņš

Latviešu ornamentika

Ernests Brastiņš ir pirmais uzcītīgākais latviešu ornamentu pētnieks.Viņš izvēlējies pareizo ornamentikas pētīšanas virzienu - seno mitoloģiju. Grāmatā viņš sniedz ornamentu elementu atšifrējumus (pareizāk - minējumus), kas dod izpratni par latviešu tautas pasaules uzskatu, ticējumiem, dzīvesziņu.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Kopīgais jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs