Jaunumi

Māris Visendorfs

Latvijas armijas kara orķestri : 1919-1940

 

Šajā darbā, autors ir ļauj sekot līdzi kara orķestru Latvijā rašanās vēsturei, orķestra pienākumiem armijas ikdienā un ceremoniālos; apraksta starptautiskos sakarus, koncertdarbību, repertuāru, skaņu ierakstus, dalību Dziesmu svētkos. Sniegtas arī īsas armijas orķestru kapelmeistaru biogrāfija. Jāatzīmē, kā Latvijas armijā pūtēju orķestru vadītājus – diriģentus sauca tieši par kapelmeistaram, kas ir tradīcija arī citās valstīs.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs