Jaunumi

Agris Dzenis

Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20.gs.

 

"Vēstures zinātņu maģistra Agra Dzeņa jaunā grāmata "Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20.gs." ir tapusi kā turpinājums 2014. gadā izdotajai monogrāfijai "Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze". Tajā tika noskaidrots, ka jēdziens "novadnieks" ir bijis vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteču apzīmējums Rietumlatvijā, bet Austrumlatvijā analogs termins ir "leimanis" (no lejasvācu leiman - lēņa vīrs). Turklāt, pētot kuršu ķoniņu vēsturi, tika konstatēts, ka vēstures avotos un līdzšinējos pētījumos haotiski un nekonsekventi ir lietoti jēdzieni "brīvnieks" un "brīvzemnieks", "leidenieks". To izcelsmes un satura noskaidrošana arī ir viens no jaunā pētījuma uzdevumiem.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs