Jaunumi

Valdis Segliņš

Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē

 

Grāmata vēsta par būtisku seno ēģiptiešu dzīvesveida un reliģiskās pārliecības daļu, kas veidojās un nostiprinājās ilgstošā aizvēsturiskā laikposmā. Maģija Senajā Ēģiptē bija nozīmīga ikdienas sastāvdaļa, kurā savijās nedrošība un bezspēcība dievu un zemes valdnieku, dabas un citu apdraudējumu priekšā, kā arī ticība pēcnāves dzīvei. Autors ir centies iespējami vispusīgi apskatīt seno ēģiptiešu maģiskos rituālus un burvju vārdus, saskatīt arī to trūkumus plašākā kontekstā un apzināt ar tiem saistītās zināšanas dažādos senvēstures posmos.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs