Jaunumi

Rubenis, Andris

Mākslas vēstures priekšvēsture : monogrāfija

 

Mākslas vēsture kā zinātne dzima XIX gs. beigās un savu klasiskās tradīcijas noteikto attīstību noslēdza līdz ar XX gs. noslēgumu. Mūsdienās daudzi skumst par pagājušiem laikiem un sapņo par laikmetu, kad dzima lielā māksla ar milzīgu nozīmi cilvēka dzīvē, kad to apbrīnoja un cienīja. Tā bija uz pagātni orientēta mākslas reliģija, kurā mākslai bija stingra vieta cilvēku dzīvē un mākslinieki baudīja augstu sabiedrisko atzinību. Vēl modernisma mākslinieki bija ideālisti, kas runāja par citu, labāku pasauli un augstāku esamības līmeni. Šāda mākslas izpratne balstās uz domu par progresu, par ko mūsdienās vairs nerunā. Tas nenozīmē, ka viss ir sastindzis. Māksla mūsdienās vairs nedodas uz priekšu, bet izplešas un paplašinās bez kāda noteikta virziena. Tas nosaka arī tradicionālās mākslas zinātnes krīzi un jaunos sava priekšmeta meklējumus. Avangards panācis, ka mūsdienās ir grūti atbildēt uz jautājumu: kas ir māksla? Māksla ir visur. Mākslu no nemākslas bieži vien nevar atšķirt. Tas nozīmē nepieciešamību pa jaunam apdomāt arī to, ar ko īsti nodarbojas mākslas zinātne un kāds mūsdienās ir tās priekšmets. Varbūt ielūkošanās savā pagātnē dos jaunu impulsu mākslas vēsturei šisdienas situācijā?.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs