Jaunumi

Zigmunds Freids

Mākslinieks un fantazēšana

 

Eseju krājumā iekļautajos darbos Freids runā par mākslu un mākslinieku (dzejnieku, rakstnieku, gleznotāju utt.). Caurviju motīvs ir fantazēšana un neapzinātās darbības. Kā rodas šausmas un to atveide mākslā, kā neirotiķu ģimenes romāns atspoguļojas mūsdienu literatūrā, kā kādreizējā velnapsēstība atveidojas tagadējā dzīvē, kā dzejnieki dzejā dziedinās - šie ir tikai daži motīvi, par kuriem Freids raksta kopumā deviņās krājuma esejās.  

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs