Jaunumi

Zīle Gereiša

Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles

 

Izdevums ir veltīts alternatīvajam domstarpību risināšanas veidam – mediācijai. Mācību grāmatai, tāpat kā mediatoru sertifikācijas eksāmenam, ir trīs daļas. Pirmajā daļā ir apkopoti mediācijā plaši lietoti jēdzieni un termini, kuru skaidrošanā izmantoti gan tiesību akti, gan mācību literatūra un avoti mediācijā. Otrajā daļā ir piedāvāti teorētisko zināšanu pārbaudes testi ar vairāk nekā 100 jautājumiem, kuri ir pielīdzināti tiem testiem, kādus pilda kandidāti, kārtojot sertifikācijas pārbaudījumu. Trešajā daļā ir atrodamas lomu spēles, kurām pievienots teorētisko zināšanu materiāls vai praktisks vingrinājums konkrētu mediatora prasmju attīstīšanai.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs