Jaunumi

Askolds Kļaviņš

Pazīsti Latvijas zivis

 

Apskatā ir iekļautas 62 zivju sugas 23 dzimtās - faktiski visas, ar kurām iespējama regulāra saskarsme Latvijas dabā gan iekšzemes ūdeņos, gan jūras piekrastē. Dots katras dzimtas un sugas raksturojums, sugu nosaukumi sešās svešvalodās, dzīvesveida, izplatības, līdzīgo sugu un nozīmes skaidrojums. Katra suga ilustrēta ar vienu vai dažādiem krāsainiem attēliem. Grāmata domāta visplašākajam interesentu lokam. - Teksts latviešu valodā, zivju dzimtu un zivju nosaukumi paralēli latviešu un latīņu valodā ; zivju sugu nosaukumi arī angļu, vācu, zviedru, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs