Jaunumi

Eglītis, Anšlavs

Piecas dienas

 

"Piecas dienas" (1976) ir viens no politiski asākajiem Anšlava Eglīša romāniem. Tas ir nesaudzīgs padomju dzīves īstenības attēlojums, sākot ar Baigo gadu un deportācijām līdz pat laikam, ko var nosaukt par "sociālisma uzplaukumu". Šajā darbā Anšlava Eglīša rakstnieka iedabā sāk atklāties kāda negaidīta ievirze - proti, viņš kļūst "ideoloģisks", kļūst cīnītājs, kas nevar atturēties, nepaudis mazāk vai vairāk sadzirdamu nožēlošanu, nicināšanu, tieši vai starp rindām lasāmu aicinājumu...

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs