Jaunumi

Baiba Āboltiņa, Karmena Liepiņa

Rokasgrāmata matemātikā : vecāko klašu skolēniem un studentiem

 

Saturā: Kopas un darbības ar tām ; Skaitļi ; Daļas ; Racionālo skaitļu kāpināšana ; Logaritmi ; Kompleksie skaitļi ; Algebriskas izteiksmes ; Vienādojumi ; Nevienādības ; Funkcijas ; Eksponentfunkcija, tās īpašības un grafiks ; Logaritmiskā funkcija, tās īpašības un grafiks ; Nevienādības ar diviem mainīgajiem un to sistēmas ; Trigonometrija ; Kombinatorika ; Statistikas elementi ; Varbūtību teorijas elementi ; Vienādojumi un nevienādības ar parametriem ; Matemātiskie spriedumi, izteikumi un pierādījumi ; Planimetrija ; Vektori ; Ģeometriskie pārveidojumi ; Stereometrija.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs