Jaunumi

Kaspars Kļaviņš

Savienotie trauki

 

K. Kļaviņa monogrāfija veltīta Rietumu un Austrumu starpkultūru komunikācijai, kas pēdējā laikā pasaulē kļūst arvien aktuālāka. Autors grāmatā vispusīgi atklāj, kā Tuvo un Vidējo Austrumu un Rietumu sabiedrībā vēsturiski veidojusies izpratne par taisnīgumu un netaisnību, identitāti un pašapziņu, cilvēka fizisko un psihisko veselību, kā arī aplūko citus svarīgus jautājumus, kuru apzināšanās palīdz mazināt neizpratni un konfliktus. Monogrāfija ir izsmeļošs Austrumu un Rietumu kultūru skaidrojums, kur parādīts gan līdzīgais, gan atšķirīgais. K. Kļaviņš nevairās paust savu viedokli emocionāli piesātinātā un saistošā veidā, demontējot visdažādākos mītus un stereotipus, kas vēl joprojām kalpo kā galēju viedokļu piekritēju idejiskais arsenāls mūsdienu "darījumu pasaules" melu un propagandas kokteilī. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs