Jaunumi

Senā Rīga. 10.

 

10.sējums. Krājumā ievietotie raksti apkopo jaunāko pētījumu rezultātus par Rīgas arheoloģijas un vēstures dažādām jomām laikā no pilsētas pirmsākumiem 12. gs. beigās līdz pat 20. gs. vidum. Pētījumus papildina viens vācu arheologa raksts par Lībekas pilsētas veidošanos un senāko apbūvi, kurā atrodami Rīgas pirmajām vācu celtnēm analogi konstruktīvi risinājumi.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs