Jaunumi

Zariņa, Līga

Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši?

 

Grāmatā sniegts ieskats akmens laikmeta senākajā posmā - paleolītā un raksturotas tā dominējošās arheoloģiskās liecības - akmens rīki. Sekojot arheoloģijā tradicionāli pieņemtajai akmens artefaktu analīzei, kas ietver izejmateriāla, akmens apstrādes tehnoloģiju un morfoloģijas novērtējumu, grāmatā iekļautā pētījuma rezultāti izmantoti sencilvēku ģeoloģisko zināšanu un prasmju izmaiņu vērtēšanai. Raksturojot paleolīta akmens rīkus un to izpētes metodes, tiek atspoguļotas iespējas aizvēstures pētījumos gūt zināšanas par pašiem senajiem cilvēkiem un viņu dzīvesveidu. Grāmata ir paredzēta sabiedrībai priekšstata radīšanai par senāko akmens laikmetu, kā arī Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem, skolēniem un aizvēstures interesentiem, lai pievērstu uzmanību ciešajai zinātņu mijiedarbībai, kas nepieciešama un gaidīta cilvēku izcelšanās un aizvēstures izpētē. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Grāmata ir tapusi, pamatojoties uz autores izstrādāto doktora darbu "Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā" (vadītājs Dr.ģeol. V. Segliņš), kas aizstāvēts 2015. gada novembrī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, un turpmākajiem pētījumiem, kas 2016. gadā veikti ar Latvijas Universitātes fonda administrētā SIA "Mikrotīkls" ziedojuma finansiālu atbalstu.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs