Jaunumi

Inese Hofmane

tā pirmā pavāru grāmata : 414 senas receptes no 18.gadsimta

 

Vidzemes plānošanas reģiona rosināts, pirmo reizi kopš pirmās latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” iespiešanas 1795. gadā, ir veikts tās pilna apmēra pārveidojums latviešu valodā no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas formu. Pārveidojot grāmatas tekstu no fraktūras mūsdienu rakstībā, saglabāts tulkotāja K. Hardera lietotais oriģinālais izteiksmes veids. Teksta labākai uztveramībai tas pielāgots mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas normām. Pavārgrāmatas teksts līdz ar to ir kļuvis raitāk lasāms un saprotamāks. Savukārt mūsdienās svešie un retāk zināmie vārdi un vārdu savienojumi apkopoti pavārgrāmatas pielikumā iekļautajā vārdnīcā. Pavārgrāmata pārsteidz ar savu vērienu un apjomu – tajā atrodamas tulkotas latviešu valodā un apkopotas 414 ēdienu receptes no dažādiem tā laika pavārgrāmatu izdevumiem vācu valodā, un šeit sastopams plašs ēdienu klāsts.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs