Jaunumi

Indars Kraģis

Teātra māksla 4.-6. klasei

 

Mācību līdzeklis piedāvā skolēniem apgūt mācību priekšmetu "Teātra māksla". Tajā ietverti trīs temati - "Etīde", "Runa", "Pretstati" - un vairāk nekā 100 dažādi vingrinājumi šo tematu apguvei. Krājumā sniegti arī ieteikumi skolotājam, kā veiksmīgāk strādāt ar piedāvāto mācību līdzekli. Mācību līdzeklis skolēnam palīdzēs gūt nozīmīgu teātra pieredzi un iepazīt šīs mākslas brīnumaino pasauli; noskaidrot, kā darboties uz skatuves un ar kustībām raksturot dažādus personāžus; atklāt, kā citu priekšā izpaust emocijas, radot savus priekšnesumus jeb etīdes; uzzināt, kā runāt mērķtiecīgi un saprotami; gūt iemaņas lugas fragmentu, personāžu un lomu pētīšanā; radīt pārliecinošu priekšnesumu, atklāt tajā savas sajūtas, izjūtas un domas.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs