Jaunumi

Valdis Voins

Terorisms : pretdarbības organizēšana starptautiskajā un nacionālajā līmenī

 

Politisko procesu attīstība mūsdienu pasaulē saistīta ar augstu vardarbības risku pakāpi, kam raksturīgs globāls raksturs; tie vienādā mērā skar visas valstis visos kontinentos. Arī organizēto pretdarbības pasākumu raksturam jābūt visaptverošam un universālam. Terorismam robežas nepastāv. Teroristi meklē vieglās iespējas, neizvēloties konkrētu vietu vai valsti kā uzbrukuma mērķi. Pašlaik vardarbības aktu uzdevums ir graut mūsu dzīvesveidu, sabiedrības vērtības un likt cilvēkiem šaubīties par nākotni. Reakcija uz apdraudējumiem ir kopīga sadarbība starp valstīm, balstoties uz savstarpēju uzticību. Darbā izskatītas terorisma apdraudējuma un pretdarbības problēmas gan Latvijā kā atsevišķā valstī, gan arī mūsu valsts loma kopējā starptautiskā sadarbībā šajā jomā. Terorisms pēc būtības ir daudzslāņains, tā izpētei nepietiek izskatīt tikai tiesiskos aspektus, tāpēc darbā ietverti gan terorisma finansēšanas, gan arī indivīdu un organizāciju darbības psiholoģiskie aspekti

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs