Jaunumi

Monta Kroma

Trotuārs : dzejas izlase

 

Izlasē apkopota Montas Kromas modernistiskā posma dzeja, sākot no poēmas “Tālo apvāršņu zemē” (1959) fragmenta un beidzot ar mūža pēdējā posmā tapušiem darbiem, ietverot gan raksturīgākos dzejoļus no krājumiem, gan nepublicētus dzejoļus, kuros dominē dinamiski pilsētas motīvi, intīma jūtu atklāsme, jutekliskums un grafiska izteiksme. Tālaika literārās vides bieži nepieņemti, šie dzejoļi ir pārdzīvojuši laiku un šodien ļauj runāt par Montu Kromu kā novatorisku dzejnieci, kuras mantojums pelnījis dziļāku izpēti gan modernisma, gan urbānās dzejas, gan femīnās rakstības kontekstā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs