Jaunumi

Ēriks Jēkabsons

Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels

 

Voldemārs Roberts Zāmuels — Latviešu pagaidu nacionālās padomes vadītājs, rosīgs sabiedrisks darbinieks, politiķis, advokāts, īsts Latvijas patriots ar savu pamatotu viedokli (nereti atšķirīgu no tābrīža populārākā). Zāmuela darbība 1917. gadā — jo īpaši Valkas periodā — ir ne vien pašaizliedzīga, bet arī drosmīga un ļoti riskanta — Latvijas neatkarības idejas pārveide konkrētos dokumentos, organizatoriskās struktūras izveide un tās vadīšana — bez tā 1918. gada 18. novembris nebūtu iespējams.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs