Jaunumi

Noriņa, Rasma

Vidzemes lībiešu dzimtas: Bisnieki, Hirši, Priediņi, Martinsoni : no 18. gs. līdz mūsu dienām

 

Autores interese par Vidzemes lībiešu dzimtām un viņu pēctečiem aizsākās 20. gs. 90. gadu beigās, vadot Pāles novadpētniecības muzeju. Laika gaitā Rasmai Noriņai izdevies atrast daudz jaunas informācijas un gūt pamatu jaunu dzimtas koka zaru veidošanai, iegūt papildu materiālus un fotokopijas no Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures arhīva, privātajiem ģimeņu arhīviem. Grāmata veltīta Vidzemes lībiešu Krista un Ievas sešu bērnu – pēc uzvārdu iegūšanas Bisnieku, Hiršu, Priediņu, Martinsonu – dzimtām. Abu jaunākais dēls Gusts savulaik leģendāri dēvēts par "pēdējo Vidzemes lībieti". Grāmata un tās pielikumā pievienotais disks ar brāļu un vienīgās māsas Dārtes dzimtas koka zariem pierāda, ka izmira ne jau dzimtas un cilvēki, bet senā tauta asimilējās latviešos un pamazām izzuda ikdienā lietotā lībiešu valoda. Izdevumā iestrādāti autores ekspedīcijās iegūtie lībiešu dzimtām piederīgo ļaužu atmiņu stāstījumi. - CD ietver 9 PDF failus ar Bisnieku, Hiršu, Priediņu, Martinsonu dzimtu ģenealoģiskajām tabulām.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs