Mazsalacas MRS pārstāvji, akcijas dalībnieki. Imants Pētersons ar karogu, tālāk Imanta Pētersona dēls?, Aldonis Šmits, Gobiņš?, Agrita un Ilmārs Šmiti. Foto: Māris Zariņš

Katalogs: 
Mediju datubāze