Mazsalacas amatierteātris, 20. gs. 30. gadi

Mazsalacas amatierteātris, 20. gs.30. gadi. Luga "Vecie un jaunie". 1. rindā: 2. no kreisās - V. Bundža; 2. rindā: 2. no kreisās - A. Meļķis; 1. no labās - K. Bole. Foto no Annas Meļķes personīgā foto albuma. 

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība