Radošā rakstīšana 3.nodarbība

19.Okt
Tiešsaistē

2022. gada oktobrī tiek piedāvāta iespēja piedalīties Valmieras bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programmā "Radošā rakstīšana" (8 akadēmiskās stundas), kas licencēta Valmieras novada Izglītības pārvaldē.Tās vadīs Ivars Šteinbergs, dzejnieks, atdzejotājs,  literatūrkritiķis.

19.oktobrī plkst. 18.30-20.00 tiešsaistē trešā nodarbība: Dzejprozas vilinājums. Dzejoļu prozā jeb dzejprozas specifika, tās priekšrocības un ierobežojumi, prozas un dzejas
attiecības, dramaturģija un sižeti dzejā, reprezentatīvās un prezentējošās teksta funkcijas. Noslēgumā: uzdevums nākamai reizei.

Pieteikties ŠEIT