Datubāzes

Valmieras bibliotēkas abonētās datubāzes:

EBSCO eBook Public Library Collection

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6188832&p...

aptver 43 000 e-grāmatu nosaukumus, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu.
 

Pēc grāmatu lejupielādes, tās lietotājiem ir pieejamas arī bezsaistes režīmā. Jautā bibliotekāram paroli attālinātai pieejai!

Vairāk informācijas par EBSCO eBook Public Library Collection izmantošanu meklē ŠEIT.

 

 

Interneta enciklopēdija, kurā atrodama informācija par visdažādākajiem tematiem - dzīvniekiem, mākslu, ģeogrāfiju, sportu, reliģiju, matemātiku, u.c. Uzzināt vairāk.

 

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://library.eb.co.uk/storeschoolcard?id=valmieralibrary

PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotekā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 


Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

 

http://news.lv

 


Datubāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

 

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 


Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.

Biznesa informācija, kas pieejama Nozare.lv palīdz uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem būt informētiem gan par savu, gan apkārtējo biznesa vidi, kas ietekmē uzņēmuma veiksmīgu darbību, attīstību un konkurētspēju.

 


LETA arhīvs ir viens no plašākajiem uzņēmuma darbībā nepieciešamās informācijas avotiem. Arhīvā uzkrātie materiāli dod Jums iespēju iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60,000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4 miljoni ierakstu.Arhīvs pieejams trijās valodās: latviešu, angļu un krievu.

 

 

 Vidzemes Augstskolas abonētās datubāzes

Pieejamas no ViA datoriem vai autorizējoties iekštīklā


Piekļuves adrese: http://apps.webofknowledge.com

 

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido kompānija Thomson Reuters. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. 

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes.

 

 

Piekļuves adrese:  https://www.scopus.com/home.uri

 

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

 

 

Piekļuves adrese: http://www.sciencedirect.com

 

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu pilntekstus.

Tematiskais aptvērums: Eksaktās zinātnes, tehniskās zinātnes, sociālās un humanitārā zinātnes.

 

Piekļuves saite: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cookie,ip,url&community=...

 

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm.

Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnēm ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.

 

  • EIROPA.LV- palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija)