Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana

 

Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz dokumentu nav pieteicies cits lietotājs, pa tālruni 642 22464, 642 07226, e-pastu: [email protected] vai izmantojot savu bibliotēkas lietotāja kontu.
Lai varētu izmantot savu bibliotēkas lietotāja kontu, reģistrētam lietotājam pēc pieprasījuma, tiek piešķirts lietotājvārds un parole. Jūs varēsiet redzēt, kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus, lūgt pagarināt lietošanas termiņu, rezervēt izdevumu saņemšanai Valmieras integrētajā bibliotēkā, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam.