Ezeriņš, Jānis

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Ezeriņš

Citas vārda formas   

Pseidonīmi - Hi-hi, Orions, Unus e multis

Dzimis   

1891.gada 9.aprīlī

Miris   

1924.gada decembrī

Apbedīts   

Meža kapos

Joma

 

Nodarbošanās

rakstnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Biksēres pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Beiri

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valkas skolotāju seminārs Valmierā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

 Dzīve un radošā darbība:

Ezeriņš Jānis (1891.9.IV Biksēres pag. Beiros - 1924.XII Rīgā, apbedīts Meža kapos) - rakstnieks.
Dzimis saimnieka ģimenē. A. Saulieša krustdēls. Mācījies Vanagpakalnes pamatskolā (1899-1902), Cesvaines (1902-1905) un Lazdonas draudzes skolā (1905-1906). Beidzis Valkas skolotāju semināru Valmierā (1910). Mācību laikā piedalījies skolēnu žurnāla veidošanā un literārās diskusijās, aizrāvies ar zīmēšanu un gleznošanu. Strādājis par skolotāju Lazdonas draudzes skolā (1910-1912), par skolas pārzini Barkavas pagasta Kalna skolā (1913) un Saikavas ministrijas skolā (1913-1914). Piedalījies sabiedriskajā dzīvē, teātra izrādēs, spēlējis pasākumos vijoli, vadījis kori.1914. gadā mobilizēts armijā, bet veselības dēļ drīz atvaļināts. 1916. gada februārī aizbrauca ārstēties uz Gulripšas (Abhāzijā) tuberkulozes sanatoriju, vasarā caur Harkovu ieradās Maskavā, pēc tam atgriezās Saikavā, kur atsāka skolotāja darbu. Bija laikrakstu "Līdums" un "Dzimtenes Atbalss" literārais līdzstrādnieks. 1918. gadā vācu okupācijas vara uz apsūdzības pamata 5 nedēļas turēja apcietinājumā, pēc tam Ezeriņš strādāja par palīgskolotāju, kādu laiku bija bez darba. No 1919. gada rudens Ezeriņš dzīvo Rīgā, strādā par laikraksta "Brīvā Zeme" literārās daļas vadītāju (1919-22). 1922. gadā pārceļas uz Praulienu, kur viņa sieva bija skolotāja. 1924. gadā uz neilgu laiku ārstēšanās nolūkā izbrauca uz ārzemēm (Austriju, Šveici, Vāciju).
Pirmā publikācija- dialogs "Veltas bailes" Zvārguļu Edvarda "Zobgala kalendārā" 1907. gadam, ar parakstu Orions. Literārās darbības sākumā daudz atdzejoja A. Feta, A. Bloka, V. Solovjova, A. Puškina, Ā. Mickeviča, Š. Bodlēra, T. Gotjē, V. Bleika, Ž. Rodenbaha u.c. autoru darbus, vēlāk tulkoja galvenokārt prozu. Dzeju, prozu un tulkojumus publicēja semināra audzēkņu krājumos "Rīta vēji"(1908), "Zem zvaigznēm"(1909) un periodikā.
Ezeriņš ir anekdotiskās noveles izkopējs un viens no šī žanra ievērojamākajiem autoriem latviešu literatūra. Stāstu un noveļu krājumos "Dziesminieks un velns" (1920), "Fantastiska novele un citas" , "Apstarotā galva" (abi 1923), "Leijerkaste" (1. daļa 1923, Kultūras fonda balva; 2.- 1925) personāžu dziļi psiholoģisks tēlojums apvienojas ar strauju sižeta attīstību, situācijām nereti ir absurda iezīmes. Revolūcijas un Latvijas brīvības cīņu atainojumā Ezeriņš spējis apvienot personāža psiholoģijas atklāsmi ar sociāliem un politiskiem akcentiem. Stāstos kolorīts daudzveidīgas vides un cilvēku tēlojums, darbiem raksturīga izteikta ekspozīcija un negaidīts fabulas atrisinājums. Uzmetumos palicis romāns "Pičs Kublenieks" par latviešu Pūcesspieģeli, tautas anekdotēs sakņotu varoni.
Ezeriņš sarakstījis viencēlienu "Siberijas zāle" (1920), dzejoļi apkopoti krājumā "Krāšņatas" (1925). Ezeriņa lirikai raksturīgi redzes priekšstati, muzikalitāte, izjusti apcerīgs skatījums uz pasauli. Ezeriņš darbojies humora jomā, "Ilustrētā Žurnālā" 1924. gadā publicētas anekdotes par rakstniekiem (bez paraksta), A. Čehova humoristisko darbu dramatizējums (ar pseidonīmu Abc).
Ezeriņa tulkojumi: A. Šahova, P. Kogana, G. Banderasa "Tipi vispasaules literatūra"(1909); O. Vailda "Doriana Greja ģīmetne"(1921); "Kentervilas spoks" un "Lorda Artura Seviļa noziegums"(abi 1922); vecfranču teika "Okasens un Nikoleta", Dž. Bokačo "Noveles"(abas 1921); Stendāla "Sarkanais un melnais"(1-2, 1921-22); lugas:  Š. van Larberga "Pans"(1921), F. Kopē "Kremonas vijolnieks", Moljēra "Daiļavas"(abas 1922), O. Mirbo "iemīlējušies"(1923) u.c. Kopā ar J. Grīnu sastādījis lasāmo grāmatu pamatskolas sešām klasēm "Valoda"(1923-1924), kā arī ābeci un lasāmo grāmatu pamatskolai "Valodiņa"(1924). Sastādījis bērnu literatūras antoloģiju "Cīruļu koris"(1926).
Citi darbi: "Dāma sērās" , "Invalīda stāsts" , "Gulripšas dārzā" , "Zailana laulība" (visi 1922), "Šaha partija" , "Joču pirts" , "Mērkaķis" , "Prātnieka atriebšanās" (visi 1923).
Raksti 3 sējumos (1935), Kopoti Raksti 5 sējumos (Mineapolisā. 1955); izlases- "Izmeklētas noveles" (1942), "Kādas blusas stāsts" (1944), "Noveļu izlase" (1955), "Stāsti un noveles" (1962), "Dzejas un prozas izlase" (1978), "Dāvinu sirdi" (1982), "Saules kode" (1988, dzeja), "Pusdienas ar mūziku" (1992), "Noveles" (1998).

Citi pseidonīmi: Hi-hi, Orions, Unus e multis.

   
Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 186.-187.lpp.
 • Sūna E. Jānis Ezeriņš//Ritums, 1923,8.
 • Veselis J. Jānis Ezeriņš//Latvju Grām., 1925,2.
 • Zariņš K. Jānis Ezeriņš kā cilvēks un rakstnieks//Rīgas Ziņas, 1925, 18.IV.
 • Ruņģis A. Gabaliņš no atmiņām par Jāni Ezeriņu//Latvju Grām., 1928,5.
 • Ruņģis A. Atmiņas par Jāni Ezeriņu//Ilustrēts Žurn., 1928,10, 1929,5/6.
 • Austriņš A. Jāņa Ezeriņa piemiņai//Pēdējā Brīdī, 1929, 25.XII.
 • Ramizars P. Jānis Ezeriņš Valmieras skolotāju seminārā//Piesaule, 1934, 11.
 • Valdess R. Jānis Ezeriņš//Ezeriņš J. Raksti. R., 1935, 1. sēj.
 • Ērmanis P. Atmiņas par Jāni Ezeriņu//Ērmanis P. Sejas un sapņi. Stokholma, 1955.
 • Kalve M. Par Jāni Ezeriņu un viņa darbību//Ezeriņš J. Stāsti un noveles. R., 1962.
 • Egle K. 12.Tikšanās ar Jāni Ezeriņu// Egle K. Atmiņas. R., 1972.
 • Zvirgzdiņa D. Ilgi neredzēta zeme//Ezeriņš J. Saules kodeļa. R., 1988.
 • Mežsēts A. Jāņa ezeriņa pēdējā vēstule//Varavīksne. 1990. R., 1990.
 • Zanders O. Dzīve īsa, māksla bezgalīga//Diena, 1991, 10.IV.
 • Jānis Ezeriņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-161.lpp.
 • Jānis Ezeriņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2000.-4.sēj.7969-7971.sl.
 • Bērziņa, Kristīne Dieviņa velniņam - 110! :[sakarā ar rakstn. Jāņa Ezeriņa (1891-1924) 110 dz.d. piemiņai velt. pasākumu Raiņa Lit. un mākslas muzejā] // Literatūra un Māksla Latvijā - 2001. - 12.apr. 14.lpp.
 • Vecgrāvis, Viesturs. Sounds of Jānis Ezeriņš` Street Organ :[par rakstn. (1891-1924)] / Viesturs Vecgrāvis, Anta Lazareva ; tulk. Margita Gailītis // Latvian Literature. - ISSN 1407-9267. - [Nr.]2 (2002, autumn/winter), 47.-51.lpp.
 • Zvirgzdiņa, Dace Jaunieguvumi par Jāni Ezeriņu :[sakarā ar rakstn. Jāņa Ezeriņa (1891-1924) 110.dz.d.] // Stars - 2001. - 10.apr. 4.lpp
 • Zvirgzdiņa, Dace "Ilgi neredzēta zeme" :Zvirgzdiņa, Dace "Ilgi neredzēta zeme" : [Par rakstn. Jāņa Ezeriņa (1891-1924) dzimtajām mājām Kārzdabā (Madonas raj.) : Sakarā ar rakstn. 100.dz.d.] // Stars - 1991. - 10.sept. 2.lpp.
 • Zvirgzdiņa, Dace Jānis Ezeriņš un viņa skolasbiedri Valmieras skolotāju seminārā :[Sakarā ar rakstn. 100.dz.d. (1891-1924)] // Varavīksne - 1991. - 100.-113.lpp.

   
 
Elektroniskie resursi:

Jāņa Ezeriņa darbi Valmieras un novadu bibliotēkās