Novadpētniecības kolekcija

  • Iespiestie informācijas avoti (dokumenti) par Valmieras, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Kocēnu novada:

    vēsturi
    kultūru un kultūrvēsturi
    teātri
    mūziku, mākslu
    saimniecisko un uzņēmējdarbību
    izglītības iestādēm
    sportu

  • Laikraksta „Liesma” kolekcija no 1940.gada līdz mūsdienām un "Rūjienas Vēstnesis" sākot ar 1993. gadu;
  • Regulāras tematiskās izstādes;