Mācību centrs

2007. gadā Bila & Melindas Geitsu fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta Trešais tēva dēls ietvaros Latvijā tika izveidoti 10 macību centri, viens no tiem - Valmieras bibliotēkā. Sākotnējais mācību centra mērķis bija nodrošināt veiksmīgu bibliotekāru sagatavošanu darbam ar jauno tehniku un programmatūru. Kopumā katrs bibliotekārs šajā projektā apguva 140 stundu garu apmācību programmu.

Šobrīd Valmieras bibliotēkas mācību centrā ir pieejamas nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām.  Informācijas plūsmas temps, pārbagātība un sadrumstalotība mūsdienu sabiedrībā pieprasa aizvien vairāk laika un prasmju, lai atlasītu būtisko. Tāpēc Valmieras bibliotēkas Mācību centrs piedāvā uzzināt vairāk par mūsdienu bibliotēkas piedāvātajām iespējām, darbu ar informācijas tehnoloģijām un resursiem.

 


 

Papildus nodarbības bērniem meklē ŠEIT

 

Radošā darbnīca "Atrodi pazudušo vārdu" (6.-9. klasei)

 

Mērķis nostiprināt savas prasmes bibliotēkas resursu izmantošanā. Radošās darbnīcas laikā dalībnieku uzdevums ir, izmantojot norādes, atrast citātā trūkstošos vārdus un noskaidrot darba autoru. 

 

 

  "Orientēšanās bibliotēkā" (7.-8. klasei)

 

 

Mērķis ir attīstīt skolēnu spējas patstāvīgi izmantot bibliotēkas resursus kā mācībām, tā brīvajam laikam. Nodarbības laikā tiks spēlēta spēle "Atrodi bibliotēkā".

 

 

„No zīles līdz ozolam” (7.-9. klasei)

 

Programmas mērķis ir iepazīties ar izziņas jeb pētniecisko procesu, kas sastāv no esošo zināšanu apkopošanas, neskaidro jautājumu apzināšanas un pētījuma procesa plānošanas. Apmēram 2 stundu laikā bērni patstāvīgi izstrādās nelielu pētniecības projektu.

 

 

„Izmeklēšana bibliotēkā” (10. un 11. klasei)

 

Programmas mērķis ir pilnveidot skolēnu informācijpratību. Informācijpratība nav tikai prasme sameklēt nepieciešamo informāciju, tā ir spēja uzdot jautājumus pirms ķerties pie atbildēm, tā ir spēja saskatīt sakarības starp dažādām idejām un spēja saredzēt, kā šīs zināšanas pielietot atšķirīgās situācijās arī ārpus konkrēta mācību priekšmeta. 

 

 

 "Kā neapjukt informācijas okeānā" (10. klasei)

 

Programmas mērķis ir izprast kas ir informācija, kādi ir informācijas glabātāji un pieeja tiem, kur atrodama nepieciešamā informācija. Mācībās piedalās pārstāvji no Valmieras integrētās bibliotēkas, Valmieras muzeja un LNA Valmieras zonālā valsts arhīva.

 

 

Pieradini bibliotēku

 

Bibliotēkas pakalpojumi ir kā aisbergs - zem visiem tik labi zināmā un acīmredzamā piedāvājuma slēpjas vēl nepieradinātās iespējas- kā mājās iespējams sameklēt un rezervēt sev grāmatas, DVD vai audiodiskus, kur meklēt seno žurnālu un avīžu arhīvu, kur iespējams atrast publikācijas par vietējiem uzņēmumiem un cilvēkiem…
Nāciet un pieradiniet bibliotēku savai ikdienai un darbam!

 

 

Īpašs piedāvājums senioriem

 

Konsultācijas senioriem – "Praktiski jautājumi, kas rodas ikdienas darbā ar datoru". Iepriekš piesakot savu jautājumu pa tālruni: 64250838 vai e-pastu: olga.kronberga@vcb.valmiera.lv, varat saņemt praktisku palīdzību no bibliotēkas konsultantiem.