Kā neapjukt informācijas okeānā

Mērķis: Mudināt skolēnus skolas darbu veikšanā izmantot ne tikai interneta resursus, bet ļaut palūkoties plašāk un izmantot drošticamu informāciju, kuru var iegūt, izmantojot Valmieras integrētās bibliotēkas, Valmieras muzeja un LNA Valmieras zonālā valsts arhīva krājumus.

Ilgums: 1,5h

Apraksts: Iespēja skolēniem uzzināt kas ir informācija, kādi ir informācijas glabātāji un pieeja tiem, un kāpēc katram informācijas sabiedrības dalībniekam to būtu nepieciešams zināt. Tiks stāstīts par bibliotēkas, muzeja un arhīva piedāvātajiem pakalpojumiem, krājumu, e-resursiem un pieeju tiem.

Mācību programma ir izstrādāta vidusskolu 10. klasēm.

Mācību nodarbība var norisināties skolas telpās, bet klases var pieteikties apmeklējumam kādā no iestādēm, kurā varēs plašāk uzzināt par tieši tur pieejamo informāciju, tās izguves iespējām un citiem piedāvātajiem pakalpojumiem.

 

 

Pieteikties

Tālrunis: 26665573

Papildu: Alberts Rokpelnis - [email protected]

                Māra Stabrovska - [email protected]