Dalība organizācijās

Public Libraries 2020

Bibliotēku atbalsta programma Public Libraries 2020 aktīvi iestājas par publisko bibliotēku lomu jaunu zināšanu apguvē, sabiedrības un vietējo kopienu stiprināšanā: pieeja informācijai, digitālo un citu prasmju mūžizglītības iespējas, bibliotēka kā labvēlīgu apstākļu kopums, lai mācītos, radītu un satiktos ar citiem cilvēkiem. Public Libraries 2020 aktīvisti arī veicina izpratni par šīm norisēm politikas veidotājiem, uzsverot bibliotēkas kā nozīmīgu resursu katra cilvēka personīgajai izaugsmei un sabiedrībai kopumā.

      

 

TIKŠANĀS un sarunas ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku, Public Libraries 2020 atbalstītāju un grāmatu mīļotāju, Valmieras integrētajā bibliotēkā.

 

 

 

 

International Network of Emerging Library Innovators - Cohort 2 (INELI)

„Starptautiskais bibliotēku inovatoru tīkls” ir Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstītās Globālo bibliotēku (The Global Libraries ) organizācijas iniciatīva. Tīklā iesaistītas vairāk kā 27 pasaules valstu bibliotēkas no visiem kontinentiem. Tas izveidots ar mērķi vienot profesionāļus un dot iespēju tiem izpētīt jaunas idejas, eksperimentēt ar jauniem pakalpojumiem, un mācīties vienam no otra,  veidojot kopīgu redzējumu par publiskajām bibliotēkām divdesmit pirmajā gadsimtā un nodrošinot prasmes, kas vajadzīgas, lai īstenotu šīs vīzijas savā valstī. Apmācības un komunikācija tīklā 3 gadu garumā pamatā notiks attālināti ar tehnoloģiju palīdzību – videokonferences, e-apmācības, taču, kā uzskata organizatori, dalībnieku tikšanās un saskarsme klātienē attīsta uzticību, sekmē partnerību, un nosaka sadarbības panākumus, tādēļ reizi gadā visi tīkla dalībnieki sabrauks uz kopīgu tikšanos. Vairāk šeit.

 

 

 

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB)

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923.gadā un ir suverēna brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno personas, kas saistītas ar bibliotēku darba praksi, teoriju, darba organizāciju, kā arī personas, kas darbojas saskarnozarēs vai citās jomās.
Kopš 1929.gada LBB ir Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)) locekle un darbojas kā Latvijas bibliotekāru pārstāvis šajā starptautiskajā organizācijā.

Biedrības galvenie mērķi:

  • vienot Latvijas bibliotekārus kopīgu ideju un interešu aizstāvībai,
  • veicināt nozares teorētisko un lietišķo attīstību,
  • piedalīties bibliotekāro likumu izstrādē, nozares standartu veidošanā, bibliotekārās izglītības pilnveidošanā,
  • aktivizēt bibliotekāru starptautisko sadarbību un profesionālo izaugsmi,
  • vērsties pret jebkādiem informācijas ierobežojumiem, sekmēt tās brīvu pieejamību bibliotēkās.

Valmieras bibliotēkas un Valmieras novadu bibliotekāri  (30) kopš 1998.gada darbojas  LBB Vidzemes nodaļas sastāvā, katru gadu radoši piedalās tradicionālajos saietos, konferencēs, semināros. Vairāk informācijas: http://www.bibliotekari.lv

 

 

 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls „Stāstu laiks bibliotēkās”

Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kura mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Kopš 2009.g. Valmieras bibliotēka ir tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniece.
Vairāk: www.stastubibliotekas.com

 

 

 

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA) ir dibināta 1994. gada 11. oktobrī, piedaloties 10 bibliotēkām. 20 gadu laikā tā izveidojusies par spēcīgu organizāciju un aptver visas lielākās Latvijas akadēmiskās un speciālās bibliotēkās- kopskaitā 26. LATABA darbības mērķi ietver:

  • veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību;
  • veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi;
  • saliedēt biedrības sastāvā esošās augstskolas un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi.

 

 

CombiLib

CombiLib ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto bibliotēku tīkls, kas tika izveidots 2005.gadā Harnosandā Zviedrijā. Valmieras bibliotēka tīklā iesaistījās kā viena no pirmajām organizācijām. Šī tīkla mērķis ir apvienotajām bibliotēkām savstarpēji apmainīties ar zināšanām, idejām un darba metodēm.
Ikgadu notiek CombiLib tīkla dalībnieku tikšanās, tajās tiek analizēta bibliotēku darbība, apspriesti kopīgie jautājumi, kā arī notiek jaunu ideju un pieredzes apmaiņa tālākai attīstībai. 

 

 

Pasaules Tūrisma organizācijas depozītbibliotēka

Kā vadošā starptautiskā organizācija tūrisma jomā, Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) realizē lielus pētniecības projektus, vāc un analīzē datus par dažādiem segmentiem un reģioniem. Šie rezultāti tiek regulāri apkopoti publikācijās un kalpo par vērtīgu un uzticamu informācijas avotu. Ar depozitārija bibliotēku programmas palīdzību UNWTO nodrošina piekļuvi uzkrātajām zināšanām un informācijai ikvienam interesentam. Programmā iesaistītās bibliotēkas saņem visas UNWTO publikācijas bez maksas. Vairāk šeit.

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītpbibliotēka kopš 2003. gada.