Projekti

 • "CreaTeams in Library" (2016.-2018.)

Projekta "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (2016-2018) būtību raksturo atslēgvārdi: eksperimentālā kultūra bibliotēkā caur radošu darbību un sadarbību. Valmieras bibliotēka un citi bibliotēku / nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes pulcēsies Nordplus Adult projekta "CreaTeams in Library" 2017-2018 ietvaros, lai identificētu, analizētu, izprastu un rastu risinājumus jaunām darba formām bibliotēkās.

Vairāk lasīt ŠEIT

 

 • "CreaDream Forum in Library" (2015. - 2016.)

Valmieras bibliotēka 2015.g. septembrī uzsāka dalību projektā "CreaDream Forum in Library" jeb "Radošo Sapņu forums bibliotēkā", kurš ir programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 ietvaros. Starptautiskais sadarbības (Turku, Somija; Tallina, Igaunija; Valmiera, Latvija) projekts notiks gada garumā, sākot no 1.septembra 2015. gada - 31. septembrim 2016. gadā.  Projekta mērķis ir veicināt laikmetīgās kultūras izpratni sabiedrībā. Projekta moto ir „Be contemporary” jeb „Saproti laika garu un izmanto iespējas”. Izaicinājums: sevis pārvarēšana. Projektā piedalās Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāri, Valmieras Zonta kluba biedres, sabiedrības pārstāvji. Sabiedriski aktīvas sievietes 50+.

Projekta aktivitātes tika dažādos veidos arī iemūžinātas un no visa daudzveidīgā materiāla izveidota interesanta, krāsaina un iedvesmojoša  PROJEKTA DIENASGRĀMATA  latviešu un angļu valodās.

 

 • Literāro tekstu tulkošanas meistardarbnīca "Valmieras Performance" (2015. - 2016.)

Valmieras integrētā bibliotēka un Europe Direct Informācijas punkts Valmierā radošiem cilvēkiem piedāvā literāro tekstu tulkošanas darbnīcu “Valmieras performance”. Tās laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar tulkošanas procesa filozofiskiem un praktiskiem aspektiem, un gūst pieredzi tulkošanā pieredzējušu tulkotāju vadībā.

Vairāk informācijas ŠEIT 

 

 • Mākslas mēnesis Valmierā 2015

Valmieras integrētās bibliotēkas darbinieki Mākslas mēneša ietvaros iesaistījušies radošā partnerībā kopā ar horeogrāfi Agnesi Bordjukovu, iestudējot deju starp grāmatu plauktiem.

 

 • "Lasi un tev sekos" (2014.-2015. )

No 2014. gada maijam līdz 2015. gada augustam Valmieras bibliotēka īstenoja projektu „Lasi un tev sekos”. Projekta finansējums iegūts piedaloties EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas (EIFL – PLIP) projektu konkursā par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, lai ieviestu inovatīvus pakalpojumus bērniem un jauniešiem. Konkursam tika iesniegti 273 pieteikumi no 71 Āfrikas, Āzijas, Latīņamerikas un Eiropas valstīm. Valmieras bibliotēka projekts „Lasi un tev sekos” ir to 10 laimīgo skaitā, kas ieguva atbalstu.  
Projektā, izmantojot sociālās lasīšanas aplikāciju, jaunās tehnoloģijas un iesaistot lasīšanas vēstnešus, bibliotēka iedvesmoja jauniešus lasīt un meklēja atbildi uz jautājumu “kas ir lasīšana 21.gadsimtā?" Vairāk par projektu lasiet šeit.

 

 • Europe Direct informācijas centrs (kopš 2005.)

Projekts „EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā”. Tīkla izveide un pārvalde Ziemeļrietumvidzemē.  Vairāk: http://edic.valmiera.lv

 

 • "Bērnu un jauniešu žūrija" (kopš 2001.)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2001.gada īstenota lasīšanas veicināšana programma. Valmieras bibliotēkā katru gadu 60 – 80 skolēni iesaistās žūrijas darbā un kļūst par literatūras ekspertiem. Viņi lasa un vērtēt jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus – visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.

 

 • „Trešais tēva dēls” (2007. – 2013.)

Dalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”, ko realizēja Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Vairāk http://www.3td.lv

 

 • "Lasošais valmierietis" (2009. )

Valmieras pilsētas kultūras projektu konkurss.Projekta gaitā izveidotas divas pārraides par lasīšanu bērnu un jauniešu mērķauditorijai Vidzemes TV. Projektā iesaistītas ģimenes ar bērniem. Katras pārraides beigās skatītājiem bija iespēja piedalīties konkursā un atbildēt uz raidījumā uzdoto jautājumu.

 

 • "Pirmā tikšanās ar bibliotēku" (2008.)

Programmas „Pirmā tikšanās ar bibliotēku" īstenošanai Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu. Projekta mērķis ir pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem, popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs un attīstīt bilžu grāmatas žanru. Uz pirmo tikšanos Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā tika aicināti pirmsskolas vecuma bērni - divgadīgie un trīsgadīgie kopā ar vecākiem vai vecvecākiem. Tikšanās laikā bērniem tika dāvināta speciāli šim projektam veidota Māras Cielēnas un Irēnas Lūses grāmatiņa „Burtumāja".

 

 • Tikšanās ar personību (2007.- 2008.)

Kopā ar Vidzemes Kultūras un mākslas biedrību „Haritas” saņemts finansējums, lai Bērnu apkalpošanas nodaļā varētu organizēt tikšanās ar rakstniekiem. Projekta  gaitā notika bērnu tikšanās ar Māri Putniņu, Viku, Kārli Vērdiņu, Valmieras teātra izrādes „Crazy” radošo grupu, Valmieras teātra direktori un režisori Evitu Sniedzi, Uldi Ausekli un Uldi Fridrihsonu, režisori Rozi Stiebru.

 

 • Projekts "Ziemeļu varavīksne: Oplandes apgabala bibliotēkas un Valmieras bibliotēkas sadarbība" (2003.– 2009.)