2008

 2008  2009  2010  2011  2012  2013
 • Karsa Ilze (1954-). Dzeja aiziet savā dzīvē : [par dzejnieka Ulda Ausekļa un mūziķa Ulda Fridrihsona Ziemassvētku programmu "Še tev sauja piparkūku" Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Ilze Karsa ; tekstā stāsta dzejnieks Uldis Auseklis // Liesma. - (Sestdienas Apvārsnis). - ISSN 1691-0397. - Nr.196 (2008, 20.dec.), 9.lpp. : fotogr.
 • Briedis Andris (1937-). Ziemeļu reģions - Valmiera : [par "Letonikas" organizētā konkursa "Meklē un atrodi datu bāzē letonika. lv!" finālu Valmieras bibliotēkā] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, sabiedrības "Tilde" speciāliste, konkursa fināla vadītājs Jānis Logins // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.194 (2008, 17.dec.), 3.lpp.
 • Briedis Andris (1937-). Iecienīts duets : [par gaidāmo dzejnieka Ulda Ausekļa un mūziķa Ulda Fridrihsona sarīkojumu "'Še tev sauja piparkūku!" Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod.] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.192 (2008, 13.dec.), [1.]lpp.
 • Briedis Andris (1937-). Bibliotēku direktori Valmierā : [par Latvijas zin., speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksmi Valmierā] / Andris Briedis ; Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, Valmieras pils. pašvaldības Domes priekšsēd. Inesis Boķis, Vidzemes Augstskolas (ViA) rektore Vija Daukšte, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks, Vidzemes Augstskolas (ViA) bibliotēkas direktore Inese Taurīte, Gētes institūta Informācijas centra un bibliotēkas vad. Sibilla Dezelāra, Brēmenes bibliotēkas direktora vietn. Ervīns Mītke // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.168 (2008, 31.okt.), 3.lpp. : fotogr.
 • Boicova Solveiga. Piešķir finansējumu projektam "Tikšanās ar personībām" : [par gaidāmo tikšanos ar bērnu grāmatu aut., skolotāju Dainu Ozoliņu Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. "Zvirbulēns"] / Solveiga Boicova // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.159 (2008, 15.okt.), [1.]lpp.
 • Bērziņa Anete (1985-). Ko un kā lasa valmierieši? : [par lasītājiem un grāmatām] / Anete Bērziņa ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas galv. bibliotekāre Lolita Gaile, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. vad. Ilze Karsa, nod. galv. bibliotekāre Gaida Arta Saukuma, bibliotekāre Līga Bujane-Kazaka // Liesma. - (Pielik. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.159 (2008, 15.okt.), 8.lpp.
 • Sakarā ar Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. "Zvirbulēns" piedalīšanos Vidzemes TV raidījumā "Lasošais valmierietis" : [informācija] // Liesma. - (Īsziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.158 (2008, 14.okt.), [1.]lpp.
 • Beča Velta. Preiļu rajona bibliotekāri pieredzes apmaiņā : [par ciemošanos Valmieras integrētajā bibliotekā] / Velta Beča // Liesma. - (Izglītība. Kultūra). - ISSN 1691-0397. - Nr.140 (2008, 12.sept.), 5.lpp.
 • Dreimane Lolita (1963-). Vienotā noskaņā : [par Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nod. 11. konferenci "Bibliotekārs un lasītājs virtuālajā vidē" Bīriņu pilī (Limbažu raj.)] / Lolita Dreimane // Liesma. - (Kultūra). - ISSN 1691-0397. - Nr.112 (2008, 25.jūl.), 8.lpp. : fotogr.
 • Kalniņa Ginta. Dziedot gatavojas Jāņiem : [par Druvienas (Gulbenes raj.) folkloras kopas "Pērlis" dziedātajām un mācītajām Jāņu dziesmām interesentiem Valmieras bibliotēkā] / Ginta Kalniņa ; tekstā stāsta Druvienas folkloras kopas "Pērlis" vad. Jānis Vītols // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.94 (2008, 20.jūn.), 3.lpp. : fotogr.
 • Briedis Andris. Apgūst datorprasmi : [par datorapmācību kursiem Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) jeb "Gaismas tīkla" projekta programmā, Valmieras raj. bibliotekāriem un skolēniem] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Valmieras Bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne. - (Izglītība. Kultūra). - ISSN 1691-0397 // Liesma. - Nr.84 (2006, 31.maijs), 8.lpp.
 • Svīķis Indulis. Bērna smaids dod enerģiju : [saruna ar Vidzemes Augstskolas (ViA) stud. par brīvprātīgā darbu ar bērniem Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod.] / Indulis Svīķis ; pierakst. Gita Vizbele // Liesma. - (Pagastos Un Pilsētās). - ISSN 1691-0397. - Nr.79 (2008, 24.maijs), 4.lpp. :
 • Dreimane Lolita. "Es mežā staigāju kā multenē" : [par tikšanos ar dzejnieku Kārli Vērdiņu Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā] / Lolita Dreimane // Liesma. - (Pagastos Un Pilsētās). - ISSN 1691-0397. - Nr.78 (2008, 23.maijs), 11.lpp. : fotogr.
 • Karsa Ilze. Laureāti - Valmieras pašvaldība un Valmieras bibliotēka : [sakarā ar "Trešā tēva dēla" balvas piešķiršanu Valmieras pils. pašvaldībai un Valmieras bibliotēkai par veiksmīgu sadarbību] / Ilze Karsa ; Latvijas pašvaldību savienības priekšsēd. Andris Jaunsleinis // Liesma. - (Pagastos Un Pilsētās). - ISSN 1691-0397. - Nr.77 (2008, 21.maijs), 5.lpp.
 • Briedis Andris. Svētki grāmatām : [par Valmieras raj. Grāmatu svētku norisi Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Lauku bibliotēku atbalsta biedrības valdes priekšsēd., rakstniece Biruta Eglīte // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.73 (2008, 14.maijs), 3.lpp. :
 • Ziediņa Vita. Grāmatu svētki klāt! : [par gaidāmajiem septītajiem Valmieras raj. Grāmatu svētkiem Valmieras integrētajā bibliotēkā Valmierā] / Vita Ziediņa // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.69. (2008, 7.maijs), 3.lpp.
 • Briedis Andris. Pusfināls Valmierā : [par Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) organizētā jauno lasītāju "Plaša apvāršņa" konkursa pusfinālu Valmieras drāmas teātrī (VDT)] / Andris Briedis ; Valmieras drāmas teātra (VDT) aktieris Aigars Vilims ; dzejniece Inese Zandere, rakstnieks Juris Zvirgzdiņš, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. galv. bibliotekāre Lolita Dreimane // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.67 (2008, 2.maijs), 3.lpp.
 • Briedis Andris. Aicina Zvirbulēns : [par "Grāmatu karalienes" sveikšanas svētkiem Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Andris Briedis ; rakstnieks Viks // Liesma. - (Izglītība. Kultūra). - ISSN 1691-0397. - Nr.66 (2008, 30.apr.), 7.lpp.
 • Briedis Andris. Pelnīta atzinība : [sakarā ar Valmieras bibliotēkas direktores Daigas Rokpelnes apbalvošanu ar Latvijas Republikas (LR) Kultūras min. balvu par sasniegumiem bibliotēku nozarē 2007. gadā] / Andris Briedis ; Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.54 (2008, 9.apr.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Noslēdzies rajona bērnu žūrijas darbs : [par Valmieras raj. bērnu žūrijas ekspertu vērtējumiem] / tekstā stāsta Valmieras Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. galv. bibliotekāre Lolita Dreimane // Liesma. - (Pagastos Un Pilsētās). - ISSN 1691-0397. - Nr.41 (2008, 14.marts), 5.lpp.
 • Sāksies projekts "Lasošais valmierietis" : [par Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nod. projektu "Lasošais valmierietis"] / tekstā stāsta Valmieras Bibliotēkas bērnu apkalpošanas nod. galv. bibliotekāre Lolita Dreimane // Liesma. - (Ziņas). - ISSN 1691-0397. - Nr.41 (2008, 14.marts), 3.lpp.
 • Briedis Andris. Arī divas mūsējās : [par Latvijas Bibliotekāru biedrības 9. kongresu Rīgā] / Andris Briedis ; Valmieras Bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, Rūjienas pils. Bibliotēkas vad. Maija Jostsone, Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministre Helēna Demakova, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks // Liesma. - Nr.33 (2008, 29.febr.), [1.].lpp.
 • Lezdiņa Antra. Tikšanās ar literātiem : [par iecerētajiem trim tematiskajiem pasākumiem "Krustpunkti latviešu laikmetīgajā literatūrā" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lezdiņa ; rakstnieki Austra Zīle, Maksimilians Kvite // Liesma. - Nr.33 (2008, 29.febr.), 6.lpp. - (Pagastos un pilsētās).
 • Briedis Andris. Tikšanās pirmsskolas vecuma bērniem : [par Valmieras Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. iesaistīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku"] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Valmieras Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod. galv. bibliotekāre Svetlana Sprūža // Liesma. - Nr.21, (2008, 8.febr.), 5.lpp. - (Pagastos un pilsētās).
 • Lūsa Antis. Kanādas vēstniece Latvijā apmeklē Valmieru : [par Kanādas vēstnieces Latvijā Klēras Pulēnas (Claire Poulin) vizīti Vidzemes Augstskolā (ViA) Valmierā] / Antis Lūsa ; tekstā stāsta Kanādas vēstniecības Latvijā pārstāvis Gastons Lakombe, Vidzemes augstskolas (ViA) bibliotēkas direktore Inese Taurīte, Kanādas vēstniece Latvijā Klēra Pulēna (Claire Poulin), Valmieras bibliotēkas direktora vietn. Vita Ziediņa // Liesma. - Nr.16 (2008, 30.janv.), [1.].lpp.
 • Rokpelne Daiga. Gaismas tīklā : [par darbu un pers. dz.] / Daiga Rokpelne ; pierakst. Andris Briedis ; Vidzemes Augstskolas (ViA) pirmā direktore Gunta Bērziņa ; Vidzemes Augstskolas (ViA) izpilddirektors Igors Klapenkovs ; Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Jānis Ikstens. - ISSN 16910397 // Liesma. - (Sestdienas Viesis). - Nr.2 (2008, 5.janv.), 3.lpp.