2010

 2008  2009  2010  2011  2012  2013
 • Karsa, Ilze, 1954-. Stāsts par Valmieru : [par Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas organizēto konkursu ""Manas dzimtas stāsts par Valmieru""] / Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.1 (2009, 2.janv.), 3.lpp.
 • Tarbuna, Līga. Valmieras bibliotēka reģistrē 20000. klientu : [sakarā ar Valmieras bibliotēkas kopš 1998. gada elektroniski reģistrēto 20000. klientu] / Līga Tarbuna ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas kliente Gunita Rudzinska, bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.7 (2010, 13.janv.), 6.lpp.
 • Saule, Kārlis. Piešķir naudu internetam un datoriem bibliotēkās : [informācija] / Kārlis Saule // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.8 (2010, 15.janv.), 3.lpp.
 • Sakarā ar gaidāmo fotogrāfa Jāņa Mediņa lekciju ""Kas veido labu fotogrāfiju"" Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.14 (2010, 26.janv.), [1.]lpp.
 • Par Valmieras integrētajā bibliotēka skatāmo fotoizstādi ""Rūjiena 90 gados"", Rūjienas novada mākslinieku izstādi un ""Cilvēks Rūjienā, Latvijā, pasaulē"" : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.14 (2010, 26.janv.), [1.]lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Televīzijas mācību punkts - arī Valmierā : [sakarā ar ""Lattelecom"" sadarabībā ar valsts aģentūru ""Kultūras informācijas sistēmas""  ierīkoto virszemes ciparu televīzijas mācību punktu Valmieras bibliotēkā] / Andris Briedis ; tekstā stāsta ""Lattelecom"" valsts un pašvaldību nozares direktors Jānis Kirilka, aģentūras ""Kultūras informācijas sistēmas"" direktors Armands Magone // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.15 (2010, 27.janv.), [1.]lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Bērni vēl lasa : [par grāmatu lasīšanu Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.19 (2010, 3.febr.), 6.lpp.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Idejās vienojas Vidzemes starptautisko kultūras sakaru organizatori : [par Eiropas Komisijas ""Europe Direct"" informācijas centra rīkoto seminārdiskusiju ""Starptautiskā sadarbība kultūrā: dilemmas, resursi, nepieciešamība, ieguvumi"" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Dzintars Močs ; tekstā stāsta semināra vadītāja Marsela Hitčera fonda programmas ""Eiropas diploms kultūras projektu vadībā"" dalībniece Vineta Vintere // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.20 (2010, 5.febr.), 3.lpp. .
 • Lapsa, Agita, 1965-. Rūjienas mēnesī : [par gaidāmo pasākumu ""Mēs tie paši rūvenieši rūveniešu ticībā"" Valmieras integrētā bibliotēkā] / Agita Lapsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.23 (2010, 10.febr.), 8.lpp.
 • Lāce, Antra, 1947-. ""Rūveniešu"" ticībā : [par Rūjienas novada pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lāce ; tekstā stāsta Rūjienas izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa, Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.26 (2010, 16.febr.), 3.lpp.
 • Kronberga, Olga. Iedvesmu dāvā. Saņemsim! : [viedoklis] / Olga Kronberga // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.30 (2010, 23.febr.), 2.lpp.
 • Saule, Kārlis. Piešķir naudu internetam bibliotēkās : [informācija] / Kārlis Saule // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.31 (2010, 24.febr.), 3.lpp.
 • Par Grāmatu kluba organizēto pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informacija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.32 (2010, 26.febr.), [1.]lpp.
 • Par Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs rīkotās e-prasmju nedēļas norisi Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.33 (2010, 27.febr.), [1.]lpp.
 • Par Valmieras integrētās bibliotēkas 2009. gada vadmotīviem ""Spēks ir vienotībā"" un ""Gudrākie apvieno spēkus""] : [informācija] / tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.36 (2010, 5.marts), [1.]lpp.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Apgūst e-prasmes : [par Valmieras integrētā bibliotēkā notiekošo e-prasmju nedēļu (Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs)] / Dzintars Močs ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža, akciju sabiedrības (a/s) ""Latvenergo"" klientu konsultante Biruta Stiglica, pensionārs Jānis Šekstello, Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.36 (2010, 5.marts), 3.lpp.
 • Kurzemniece, Anda, 1982-. Kad darbs ir arī vaļasprieks : [saruna ar Valmieras bibliotēkas galveno bibliotekāri : par ""Grundtvig"" programmā ietverto pieredzes braucienu uz Drammenes bibliotēku (Norvēģija)] / Anda Kurzemniece ; pierakst. Dzintars Močs // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.41 (2010, 13.marts), 3.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Garšīgi nosaukumi : [par grāmatu izstādēm ""Garšīgā literatūra"", ""Grāmatas ar garšīgiem nosaukumiem"" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.45 (2010, 20.marts), 8.lpp.
 • Ugaine, Anete. Bezmaksas datorkursi senioriem : [par bezmaksas datorkursiem Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Anete Ugaine ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga, kursu apmeklētāja Tatjana Kristovska, biedrības ""Valmieras pilsētas pensionārs"" valdes locekle Silvija Volkova // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.51 (2010, 31.marts), 3.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Vērtē rezultātus : [sakarā ar Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF), Globālo bibliotēku programmas koordinatores Dženetas Savajas vizīti Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Valsts aģentūras (v/a) ""Kultūras informācijas sistēmas"" (KIS) direktors Armands Magone, Valmieras integrētās bibliotēkas ditektore Daiga Rokpelne, Valsts aģentūras (v/a) ""Kultūras informācijas sistemas"" (KIS) sabiedrisko attiecību vadītāja Sandra Vīgante // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.51 (2010, 31.marts), 6.lpp.
 • Sakarā ar lekciju pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu bibliotekāriem ""Biblioterapija jeb grāmatas terapeitiskā ietekme un lietošanas iespējas"" (lektore mag. psych. Ieva Vaine) Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.53 (2010, 7.apr.), [1.]lpp.
 • Saukāne, Gaida Arta, 1957-. Aicina bibliotēka : [saruna ar Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galveno bibliotekāri : par konkursu ""Grāmatu karaliene""] / Gaida Arta Saukāne ; pierakst. Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.55 (2010, 10.apr.), 11.lpp.
 • Tikšanās ar dzejnieci Tamāru Skrīnu : [par gaidāmo literāro vakaru ""Mans sapnis ir sudrabots..."" Valmieras integrētajā bibliotēkā] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.58 (2010, 16.apr.), 7.lpp.
 • Par gaidāmo tikšanos ar rakstnieku, ceļotāju un izdevēju Antonu Krotovu (Krievija) Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.61 (2010, 21.apr.), [1.]lpp.
 • ""Amerikāņu sapņi"" Valmierā : [sakarā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecības Latvijā izsludināto ASV kultūras mēnesi ""Made in the USA"" - demonstrējot amerikāņu dokumentālās filmas] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.61 (2010, 21.apr.), 3.lpp.
 • Karsa, Ilze, 1954-. Bijām virsotnē : [par dzejnieces Tamāras Skrīnas jubilejas sarīkojumu ""Mans sapnis ir sudrabots..."" Valmieras bibliotēkā] / Ilze Karsa ; tekstā stāsta Ilze Koļcova // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.62 (2010, 23.apr.), 7.lpp.
 • Sakarā ar gaidāmo Valmieras integrētās bibliotēkas Grāmatu kluba dalībnieku diskusiju par Hāleda Hoseinī grāmatu ""Pūķa ķerājs"" : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.63 (2010, 24.apr.), [1.]lpp.
 • Sakarā ar gaidāmo pasākumu ""Es balsoju ""PAR""!"" un izstādi ""Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadiena"" Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.64 (2010, 27.apr.), [1.]lpp.
 • Sakarā ar semināru skolotājiem ""Starpkultūru komunikācija un tās specifika izglītības jomā"" Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.68 (2010, 7.maijs), [1.]lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Vienmēr interesanti : [par Valmieras bibliotekāru mīļāko grāmatu izstādi un Gata Šļūkas karikatūru izstādi Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.68 (2010, 7.maijs), 7.lpp.
 • Voroņina, Kristīne. Jaunieši Eiropai : [par Eiropas Komisijas ""Europe Direct"" informācijas centra Valmierā atbalstīto, Eiropas dienai veltīto pasākumu ""Jaunieši Eiropai"" pie Vidzemes Augstskolas (ViA)] / Kristīne Voroņina ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore, ""Europe Direct"" informācijas centra Valmierā vadītāja Daiga Rokpelne, pasākuma koordinatore Gundega Siliņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.71 (2010, 12.maijs), 3.lpp.
 • Par gaidāmo tikšanos ar dzejnieci Ingu Gaili Valmieras integrētajā bibliotēkā : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.72 (2010, 14.maijs), [1.]lpp.
 • Valmiera - piemērs ilgtspējīgai pilsētu attīstībai : [par Valmieras pašvaldības veiksmīgo piemēru izveidojot Vidzemes Augstskolu (ViA) un Valmieras integrēto bibliotēku, Vidzemes olimpisko centru, SOS bērnu ciematu] / [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.73 (2010, 15.maijs), 4.lpp.
 • Izstādes Valmieras integrētajā bibliotēkā : [par fotogrāfiju izstādi ""Gaujas plostniekiem - visos - laikos"" un audējas Vijas Rulles austajiem tautas tērpiem ""Brunči""] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.75 (2010, 19.maijs), 6.lpp.
 • Rokpelne, Daiga, 1961-. Robežlīnijas ? Nekad neesmu tās redzējis! : [saruna ar Valmieras integrētās bibliotēkas direktori : par starptautisko konferenci ""Bibliotēka bez robežām. Radošums un starpnozaru sadarbība 2010"" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Daiga Rokpelne ; pierakst. Dzintars Močs, Kristīne Šouvenāra (Nīderlande), Viljems Lebans (Slovēnija), Airi Palm Borden, Klaipēdas Universitātes bibliotēkas pārstāve Janina Pupeliene (Lietuva) // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.80 (2010, 28.maijs), 3.lpp
 • Dardece, Baiba. Plostnieku atmiņu takas : [par plostnieku amata meistaru atmiņu stāstiem Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Baiba Dardece // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.185 (2010, 5.jūn.), 8.lpp.
 • Karsa, Ilze, 1954-. Devītklasnieki bibliotēkā : [par Valmieras pilsētas 9. klašu skolēnu viesošanos Valmieras integrētajā bibliotākā] / Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.91 (2010, 16.jūn.), 7.lpp.
 • Dardece, Baiba. Aicina bibliotēka : [par Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas organizēto konkursu ""Zvirbulēna grāmatu grozs"" un izstādi ""Lasījumi bērniem""] / Baiba Dardece ; tekstā stāsta Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.92 (2010, 18.jūn.), 7.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Aicina izstādes : [par grāmatu izstādi ""Nenocenzētie"" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.102 (2010, 9.jūl.), 7.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Tiekas lasītāji : [par Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas organizēto Grāmatu klubu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas Mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.103 (2010, 10.jūl.), 11.lpp. : .
 • Sakarā ar Valmieras integrētās bibliotēkas pārstāvju piedalīšanos Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 13. saietā - konferencē ""Sirsnībā un interešu kopībā jau 13. reizi"" Alūksnē: [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.105 (2010, 14.jūl.), [1.]lpp.
 • Sakarā ar gaidāmo Valmieras integrētās bibliotēkas Grāmatu klubā,  diskusiju par franču rakstnieces Fransuāzas Sagānas darbu "Nesaklātā gulta" : [informācija] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.111 (2010, 27.jūl.), [1.]lpp.
 • Dreimane, Lolita, 1963-. "Lasīšana ir veids, kā atmosties... : [par Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas piedāvātajām lasīšanas iespējām bērniem un skolēniem] / Lolita Dreimane // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.117 (2010, 4.aug.), 6.lpp.
 • Neimane, Elīna, 1988-. Par latvisko dievziņu - dievturību : [par Valmieras Integrētajā bibliotēkā plānoto sarunu ciklu] / Elīna Neimane. - Saturā: Ciklu vadīs Toronto (Kanāda) Burtnieku draudzes krīve Maruta Voitkus-Lūkina // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.135 (2010, 4.sept.), 1.lpp.
 • Karsa, Ilze, 1954-. Burbuļu dienas bibliotēkā : [par bērnu bibliotēkas darbu vasarā] / Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.129 (2010, 25.aug.), 5.lpp.
 • Karsa, Ilze, 1954-. Gaidīšu atkal vasaru... : [par bērnu vasaras lasīšanas veicināšanas noslēguma pasākumu Valmieras bibliotēkā] / Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.141 (2010, 15.sept.), 7.lpp.
 • Lāce, Antra, 1947-. ...ka dzīve ir tāds brīnums : [par Dzejas dienu pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lāce ; fotogr. Gundars Bāliņš. - Saturā: Šogad Dzejas dienās Valmierā viesojās dzejnieki Eduards Aivars, Jānis Rokpelnis, Dagnija Dreika, Inga Gaile, Tamāra Skrīna, Juris Helds un Viktors Kalniņš (Viks). // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.143 (2010, 18.sept.), 1.lpp.
 • Jančevska, Iveta. Dzīvē noder viss, ko cilvēks iemācās : [par dzejnieces Dagnijas Dreikas viesošanos Valmieras bērnu bibliotēkā] / Iveta Jančevska ; tekstā stāsta Dagnija Dreika // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.150 (2010, 1.okt.), 7.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Bērni ir citādi : [par grāmatu izstādi Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā ""100 un vairāk padomu,  kā mīlēt, kā rūpēties, kā saprast savu bērnu""] / Andris Briedis ; tekstā stāsta nodaļas vadītāja Ilze Karsa ; fotogr. Gundars Bāliņš // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.155 (2010, 9.okt.), 8.lpp.
 • Lapsa, Agita, 1965-. Kas līdzīgs rūjieniešiem ar ventiņiem : [par Eiropas valodu dienai veltīto pasākumu ""Izlocītie stāsti"" Valmieras bibliotēkā] / Agita Lapsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.157 (2010, 13.okt.), 3.lpp.
 • Gaisma Indijā un pie Gaujas : [par Sabīnes Stāles gleznu izstādi Valmieras integrētajā bibliotēkā] / [aut. nez.] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.168 (2010, 2.nov.), 1.lpp.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Neliels ceļojums nākotnē : [par kluba ""Māja"" organizēto diskusiju jauniešiem ""Futuroloģijas seanss"" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Dzintars Močs ; tekstā stāsta kluba valdes locekle Anna Lielpētere ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.170 (2010, 5.nov.), 3.lpp.
 • Pētersone, Elīna. Tikšanās vietas Valmierā : [par Vidzemes Augstskolas studentu apvienības rīkoto foto konkursu] / Elīna Pētersone. - Saturā: Konkursa darbu izstāde tiks atklāta Pāvila Rozīša dzimšanas dienai veltītajā pasākumā 1.decembrī Valmieras bibliotēkā. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.172 (2010, 9.nov.), 7.lpp.
 • Saukāne, Gaida Arta, 1957-. Mans stāsts : [par Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas organizēto konkursu ""Manas dzimtas stāsts par Valmieru""] / Gaida Arta Saukāne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.173 (2010, 10.nov.), 6.lpp.
 • Divas ceļojošas izstādes : [par izstādēm ""Biblioterapija - grāmatu spēks"" un ""Grāmatas ir zāles"" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / [aut.nez.] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.165 (2010, 27.okt.), 6.lpp.
 • Lāce, Antra, 1947-. ...veriet vaļā to uzmanīgi : [par Grāmatu klubu Valmieras integrētajā bibliotēkā stāsta kluba biedri] / Antra Lāce ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.166 (2010, 29.okt.), 3.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Turpinās : [par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu Valmieras bibliotēkā] / Andris Briedis ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.175 (2010, 13.nov.), 1.lpp.
 • Pētersone, Elīna. Valmieras puikas - pilsētas zīmols : [par Pāvila Rozīša 121. dzimšanas dienai veltītu pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā ] / Elīna Pētersone ; fotogr. Antis lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.192 (2010, 14.dec.), 7.lpp.
 • Rokpelne, Daiga, 1961-. Domāt tālāk un plašāk : [par Valmieras bibliotēkas darbu aizvadītajā gadā] / Daiga Rokpelne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.199 (2010, 29.dec.), 2.lpp.
 • Kaņepe, Mairita.  Caurspīdīgā Valmieras organizācija : [par Valmieras Integrēto bibliotēku] / Mairita Kaņepe ; tekstā stāsta bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.  Druva, Nr.10 (2010, 19.janv.), 7.lpp. ISSN 1691-0400.