2011

 2008  2009  2010  2011  2012  2013
 • Siliņa, Gundega. "Piedzīvo" galda spēli : [aicinājums uz Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas un jaunatnes centra "Vinda" jauniešu kluba "Acis" rīkotajiem galda spēļu vakariem Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Gundega Siliņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.11 (2011, 21.janv.), 3.lpp.
 • Sprūža, Svetlana, 1984-. Datorprasmes: mācīt un mācīties : [par datorprasmju apguves nodarbībām senioriem Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Svetlana Sprūža // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.16 (2011, 29.janv.), 4.lpp.
 • Platace, Arta, 1986-. Zaļā dzīvesveida skola: Laimas zīmes : [par mākslinieka, semiotikas pētnieka Valda Celma lekciju Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Arta Platace // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.18 (2011, 2.febr.), 3.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Krāsainā brīnumā : [par mākslinieces Margaritas Stārastes ilustrēto bērnu grāmatu izstādi Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, sakarā ar autores 97 gadu jubileju] / Andris Briedis ; fotogr. Antis lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.38 (2011, 9.marts), 6.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Piedāvā zaļumu : [par grāmatu izstādi "Pavasaris nāk! Dzīvosim zaļi!" un "'Zaļā dzīvesveida skolas" plānoto lekciju Valmieras Integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0697. - Nr.38 (2011, 9.marts), 6.lpp. : fotogr.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Varam lepoties : [par Polijas informācijas sabiedrības attīstības fonda pārstāvju bibliotekāru un žurnālistu vizīti Valmieras Integrētajā bibliotēkā] / Dzintars Močs ; tekstā stāsta projekta "Trešais tēvadēls" pārstāve Sandra Vīgante un Valmieras bibliotēkas reģionālā mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.39 (2011, 11.marts), [1.]lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Vienkārši un no sirds : [par Valmieras zontu kluba ikgadējās balvas par ieguldījumu vietējās sabiedrības radošās domas, pilsoniskās līdzdalības un kultūrvides attīstībā pasniegšanu Sēļu pagasta (Mazsalacas novads) bibliotēkas vadītājai Vijai Jaunzemei] / Antra Lāce ; tekstā stāsta zontu kluba biedres Daiga Rokpelne, Vija Jaunzeme un kluba prezidente Sarmīte Grāpēna; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.39 (2011, 11.marts), 3.lpp. : fotogr.
 • Bušmanis, Māris, 1970-. Ar zināšanām, dāvanām un grāmatām : [par pirmo latviešu valodas un literatūras olimpiādi Valmieras un starpnovadu skolu 6.klašu skolēniem Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā un dalībnieku viesošanos Valmieras Integrētajā bibliotēkā] / Māris Bušmanis ; aut. foto // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.40 (2011, 12.marts), 9.lpp. : fotogr.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Līdztiesība sākas ģimenē : [par Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkoto diskusiju ciklā "Eirodzīve-kāpēc?" "Dzimumu līdztiesība: fakti un mīti" , sarunu ar filosofiem Igoru Šuvajevu un Maiju Kūli un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla priekšēdētāju Inetu Ielīti Valmieras bibliotēkā] / Dzintars Močs ; tekstā stāsta M.Kūle un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājs Juris Mūrnieks ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.45 (2011, 22.marts), 3.lpp. : fotogr.
 • Iepazīstam Valmieras bibliotēku! : [par Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļu] / Valmieras bibliotēka // Valmiera domā un rada. - Nr.9 (2011, marts), 4.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Dzimtas stāstos : [par konkursa "Manas dzimtas stāsts par Valmieru" noslēguma pasākumu Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.53 (2011, 5.apr.), 3.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Piedāvājumi bibliotēkā : [par grāmatu izstādēm Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.58 (2011, 13.apr.), 6.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Kur tiksimies? : [par Valmieras bibliotēkas darbu] / Andris Briedis ; tekstā stāsta biblotekāre Anita Apine // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.65 (2011, 29.apr.), 7.lpp. : ģīm.
 • Vīksna, Guntis. Reģionu komitejas baltieši Valmierā : [par Eiropas Savienības Reģionu komitejas delegātu viesošanos] / Guntis Vīksna ; fotogr. Jānis Līgats ; tekstā stāsta Valmieras mērs Inesis Boķis, Latvijas pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.66 (2011, 30.apr.). [1.]lpp. : fotogr.
 • Močs, Dzintars. Jaunas idejas brīvprātīgo darbam : [par "Europe Direct" informācijas centra Valmierā sadarbībā ar Valmieras novada fondu rīkoto semināru sakarā ar Eiropas Brīvprātīgā darba gadu] / Dzintars Močs ; tekstā stāsta Valmieras novada fonda valdes priekšēdētājs Ansis Bērziņš un "Europe Direct" informācijas centra Valmierā vadītāja Daiga Rokpelne ; fotogr. Svetlana Sprūža // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.71 (2011, 11.maijs), 5.lpp. : fotogr.
 • Špūle, Inga. Valmieras novada fonda "Labo darbu taka" : [par interaktīvu spēli Valmieras pilsētas svētkos] / Inga Špūle ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.103 (2011, 8.jūl.), 7.lpp. : fotogr.
 • Pētersone, Elīna. Brīvprātīgais darbs ES - pieredzes apmaiņa : [par diskusiju ar Giterslo apriņķa delegāciju (Vācija) par labvēlīgas vides veidošanu brīvprātīgā darba veikšanai] / Elīna Pētesone ; fotogr. Reinis Grīnvalds // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.108 (2011, 16.jūl.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Krāsainas dienas : [par Valmieras bibliotekāru piedalīšanos Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 14. saietā Gulbenē] / Andris Briedis ; fotogr. Lolita Dreimane // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.109 (2011, 19.jūl.), 11.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Ar grāmatu uz celma : [par Valmieras "Grāmatu kluba" izbraukuma sesiju Sedā (Strenču novads)] / Antra Lāce ; aut.foto // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.120 (2011, 6.aug.), 6.lpp. : fotogr.
 • Tišheizere, Edīte. Oļģerts Kroders deviņdesmitgadē : [par Valmieras Drāmas teātra režisora O.Krodera 90.gadu jubilejas svinībām un iecerēto režisora grāmatas "Mēģinu būt atklāts" atvēršanu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Edīte Tišheizere ; fotogr. Jānis Deināts // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.123 (2011, 12.aug.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Simt draugu - būs! : [par Valmieras novada fonda rīkoto programmu "100 draugu Valmieras novadam" un labdarības izsoli] / Antra Lāce ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.126 (2011, 17.aug.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Jubileja turpinās : [par Valmieras Drāmas teātra režisora Oļģerta Krodera 90 gadu jubilejai veltīto pasākumu un grāmatas "Mēģinu būt atklāts" atvēršanu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.137 (20011, 6.sept.), 3.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Pirms jubilejām : [par pensionēto Valmieras Viestura vidusskolas skolotāju un deju pedagoģi Viju Dambergu] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Vija Damberga // Liesma. - (piel. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.75 (2010, 19.maijs), 5.lpp. : ģīm.
 • Lāce, Antra, 1947-. Tā vis nepadosies : [par Dzejas dienu pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lāce ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.144 (2011, 17.sept.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Pētersone, Elīna. Dzeja dažādām gaumēm : [par "Eiropas valodu dienu 2011" ietvaros rīkotajiem bilingvāliem dzejas lasījumiem Valmieras integrētajā bibliotēkā ] / Elīna Pētersone ; tekstā stāsta Latviešu valodas aģentūras pārstāve Velga Līcīte ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.149 (2011, 27.sept.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Stabiņa, Anita. Zinātne plus literatūra : [par Valmieras integrētajā bibliotēkā Zinātnieku nakts ietvaros rīkoto radošo darbnīcu jaunajiem literātiem "Jūtu ķīmija"] / Anita Stabiņa ; tekstā stāsta darbnīcas vadītāja Dace Soldāne un jaunā autore Guna Kajaka ; aut. foto // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.150 (2011, 28.sept.), 6.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Prieks par četriem gadiem : [par Valmieras integrētās bibliotēkas četru gadu jubilejas pasākumu] / Antra Lāce ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas pieaugušo klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas vadītāja Inese Taurīte ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.173 (2011, 8.nov.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Pētersone, Elīna. Ieskandina bibliotēku : [par Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas klases tradicionālās dziedāšanas pasniedzējas Zanes Šmites nodarbībām zaļā dzīvesveida skolā Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Elīna Pētersone ; tekstā stāsta Z.Šmite ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.182 (2011, 25.nov.), 7.lpp. : fotogr.
 • Lapsa, Agita, 1965-. Avīzes nākotne : Avīzes nākotne / [par laikraksta "Liesma" lasītājiem un lasīšanas paradumiem Valmieras integrētajā bibliotēkā] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.186 (2011, 2.dec.), 2.lpp. : ģīm.
 • Briedis, Andris, 1937-. Profesionālas sarunas : [par skolu bibliotēku metodiskās apvienības darbu un kārtējo semināru Valmieras Profesionālajā vidusskolā] / Andris Briedis ; fotogr. Jānis Līgats ; tekstā stāsta bibliotekāre Inese Šica // Liesma Sestdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.191 (2011, 10.dec.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Ar mīļumu : [par Valmieras bibliotēkas galvenās bibliotekāres Māritas Kukjānes darba svētkiem] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa ; tekstā stāsta M.Kukjāne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.197 (2011, 21.dec.), 5.lpp. : ģīm.