2012

 2008  2009  2010  2011  2012  2013
 • Briedis, Andris, 1937-. Krāso un izzini : [par Valmieras bibliotēkas mācību centra vadītājas Svetlanas Sprūžas veidoto ar vēsturiskām uzziņām bagāto krāsojamo grāmatu bērniem "Krāsainā Valmiera" - izdevums tapis ar "Europe Direct" informācijas centra Valmierā atbalstu un Eiropas Komisijas līdzfinansējumu] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.3 (2012, 5.janv.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Sprūža, Svetlana, 1984-. Kļūdas būs, bet radošākas! : [par pozitīvu attieskmi pret dzīvi] / Svetlana Spūža // Liesma Piektdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.4 (2012, 6.janv.), 7.lpp. : fotogr.
 • Andris Briedis. Zaļā dzīvesveida skola sāk  2012. gada tūri. 2012. Liesma Nr.11, 19. janv., 3.lpp.
 • Lūsa, Antis. Ziemas vakars pasaku valstībā : [par biedrības "Bērni bērniem" un Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas kopīgi organizēto ziemas pasaku vakaru un psihoterapeites Iveta Gēbeles jauno grāmatu vecākiem "Pasaku dziedinošais spēks"] / Antis Lūsa ; tekstā stāsta projekta vadītāja un idejas autore Ieva Kalniņa un topošā aktrise Ance Kelpša ; aut. foto // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.26 (2012, 15.febr.), 3.lpp. : fotogr.
 • Drande, Laima. Pārsteidz galvu - lasi! : [par lasīšanas veicināšanas aktivitātēm un bērnu žūrijas noslēguma pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Laima Drande // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.29 (2012, 21.febr.), 8.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Bibliotekāres mācās : [par mācību kursu "Bibliotākas interešu pārstāvniecība" Valmieras bibliotēkas metodiskās pārvaldības zonas bibliotēku darbiniekiem] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas reģionātā mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.31 (2012, 23.febr.), 7.lpp.
 • Lūsa, Antis. Arī vēstures faktus var pasniegt dažādi : [par valmieriešu tikšanos ar rakstnieku Jāni Lejiņu un kinorežisori Virdžīniju Lejiņu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antis Lūsa ; aut. foto // Liesma Piektdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.32 (2012, 24.febr.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Aiz manis zvaigznes : [par Valmieras Zontu kluba konferenci Rozes dienas ietvaros] / Antra Lāce ; fotogr. Antis Lūsa ; tekstā stāsta kluba vadītāja, Valmieras bibliotēkas bibliotekāre Anita Apine // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.39 (2012, 8.marts), 3.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Lasīšanas svētkos : [par Valmieras un novadu mazo lasītāju piedalīšanos Grāmatu svētkos Rīgā] / Andris Briedis ; fotogr. Lolita Dreimane ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.39 (2012, 8.marts), 7.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Pavasari gaidot : [par pasākumu "Indijas kolorīts un Pavasara gaidīšanas svētki" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa ; tekstā stāsta fotogrāfe Guna Bērziņa, Valmierā dzīvojošais indietis Bikrams Singhs, indiešu deju māksliniece Ilze Tenisone // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.41 (2012, 13.marts), 3.lpp. : fotogr.
 • Artis Jančevskis    . Internets-draugs, kas jāiepazīst    . 2012.    Liesma Nr.42, 14.marts, 6.lpp.
 • Zane Ābelīte-Medne. Jaunas vēsmas. 2012. Liesma Nr.49, 27.marts, 3.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Pirms ceļa : [par Eiropas e-prasmju aktivitātēm veltīto sarunu "Ceļo droši" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Andris Briedis ; tekstā stāsta Ārlietu ministrijas pārstāve Vita Kareļkova ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.50 (2012, 28.marts), 3.lpp. : ģīm.
 • Jančevska, Iveta. Atklāsim digitālo pasauli kopā...un droši : [par Valmieras 5. vidusskolas un Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu nodaļas iesaistīšanos drošāka interneta centra organizētajā radošo pasākumu konkursā] / Iveta Jančevska // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.51 (2012, 29.marts), 8.lpp.
 • Lūsa, Antis. Jaunieši uzņēmējdarbības sacensībās : [par konkursu "Izaugsmes forums" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antis Lūsa ; aut. fotogr. ; tekstā stāsta projekta konsultants Jaroslavs Romanovičs // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.51 (2012, 29.marts), 3.lpp. : fotogr.
 • Antra Lāce. Gaismas nesējs-bibliotekārs. 2012. Liesma Nr.57, 11.apr., 1.lpp.
 • Briedis, Andris, 1937-. Kauguros svin jubileju : [par Kauguru bibliotēkas biedrības 115 gada atceres pasākumu Kauguru kultūras namā (Beverīnas novads)] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma Piektdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.59 (2012, 13.apr.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Silva Dolmane.    Iespējas jauniem cilvēkiem. 2012. Liesma Nr.60, 17.apr., 3.lpp.
 • Karsa, Ilze, 1954-. Bibliotēka veido identitāti : [par Valmieras bibliotekāru piedalīšanos Latvijas bibliotekāru 15. konferencē "Bibliotēka aiz bibliotēkas: integrācija, inovācijas un informācija visiem"] / Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.61 (2012, 18.apr.), 5.lpp.
 • Rokpelne, Daiga, 1961-. Spēt ir interesantāk : [saruna ar Valmieras bibliotēkas direktori] / Daiga Rokpelne ; pierakst. Antra Lāce ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - (Pielik. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.61 (2012, 18.apr.), 1-2.lpp. : fotogr.
 • Vīksna, Guntis. Valmierieši jau "izauguši"... : [par uzņēmējdarbības sacensībām "Izaugsmes forums 2012" Valmieras integrētajā bibliotēkā / Guntis Vīksna ; aut. fotogr. ; tekstā stāsta SIA "Izaugsmes kvartāls" konsultante Karlīne Anna Vīksna // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.65 (2012, 25.apr.), 3.lpp. : fotogr.
 • Briedis, Andris, 1937-. Svētkus svinēja grāmata : [par Novadu 11.Grāmatu svētkiem Mazsalacā (Mazsalacas novads)] / Andris Briedis ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - nR.74 (2012, 15.maijs), 3.lpp. : fotogr.
 • Krūzkopa, Signe. Iedegas dzejas dzirkstelīte : [par Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājas Dainas Sirmās dzejoļu krājuma "Kailsals" atvēršanu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Signe Krūzkopa ; tekstā stāsta D.Sirmā ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.82 (2012, 30.maijs), 3.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Meklē veiksmes formulu : [par Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbu ar mazajiem lasītājiem] / Antra Lāce ; fotogr. Lolita Dreimane ; tekstā stāsta Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa, bibliotekāres Līga Bujane, Gaida Arta Saukāne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.99 (2012, 27.jūn.), 5.lpp. : fotogr.
 • Anete Gluha. Prāts nosaka labklājību. 2012. Liesma Nr.101, 29.jūn., 8.lpp.
 • Kitajeva, Sanita. Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības labdarības projekta "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa" līdzdalību grāmatu iegādei programmai "Bērnu un jauniešu žūrija" bibliotekās] / Sanita Kitajeva // Liesma Piektdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.105 (2012, 6.jūl.), 2.lpp.
 • Lūsa, Antis. Bibliotekāri izbrauc ielās : [par akcijas "Velobrauciens par bibliotēkām" dalībnieku viesošanos Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antis Lūsa ; aut. fotogr. ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.122 (2012, 7.aug.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Krūzkopa, Signe. Grāmatas tiek lasītas arī vasarā : [par Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbu ar bērniem vasarā] / Signe Krūzkopa ; tekstā stāsta nodaļas vadītāja Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.126 (2012, 14.aug.), 8.lpp. : fotogr.
 • Krūzkopa, Signe. Dzeja ir izjūta : [par Valmieras skolu jauno literātu tikšanos ar dzejnieku Māri Salēju Dzejas dienu pasākumā] / Signe Krūzkopa ; fotogr. Antis Lūsa ; tekstā stāsta M.Salējs // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.145 (2012, 14.sept.), [1]. lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Meistarklase un mācekļi : [par Dzejas dienu noslēgumu pasākumu Valmieras bibliotēkā] / Antra Lāce ; Anta Lūsas fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.146 (2012, 18.sept.), 3.lpp. : fotogr.
 • Maija Mežaka. Prezentē mācību un metodiskos materiālus. 2012. Liesma Nr.153, 28.sept., 5.lpp.
 • Līgats, Jānis. Vīlande un Valmiera svin 20 gadu sadarbības jubileju : [par Vīlandes (Igaunija) kultūras pasākumu programmu ViVa 20! Valmierā] / Jānis Līgats ; aut. fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.158 (2012, 9.okt.), 3.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Krāču kakta Monmartra : [par stāstu vakaru cikla pasākumu un Kārļa Skalīša gleznu izstādi Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lāce ; Anta Lūsas fotogr. ; tekstā stāsta arhitekts Andris Skalītis, mākslas zinātnieks Aivars Leitis un cikla kuratore Agita Lapsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.159 (2012, 10.okt.), 3.lpp. : fotogr.
 • Ustups, Aivars. Saruna par domas brīvību un par gandrīz visu : [par Mika Bulmeistara grāmatas "Klizma" prezentāciju un dzejas lasījumiem Valmieras bibliotēkā] / Aivars Ustups ; Anta Lūsas fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.164 (2012, 18.okt.), 3.lpp. : fotogr.
 • Apine, Anita, 1958-. Sestdiena ar "Makušku" : [par brīvā laika pavadīšanu mājās un ģimenē] / Anita Apine ; pierakst. Antra Lāce // Liesma Piektdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.177 (2012, 9.nov.), 6.lpp. : fotogr.
 • Rokpelne, Daiga, 1961-. Gatavi noturēties "spicē" : [saruna par bibliotēkas jaunās ēkas piecu gadu jubileju ar Valmieras bibliotēkas direktori] / Daiga Rokpelne ; pierakst. Antra Lāce ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.180 (2012, 15.nov.), 8.lpp. : fotogr.
 • Antis Lūsa. Pusapaļa jubileja. 2012. Liesma Nr.185, 27.nov., 7. lpp.
 • Lūsa, Antis. Bibliotēkai pirmie pieci : [par Valmieras integrētās bibliotēkas piecu gadu jubilejas pasākumu "Mūsu dienu skaņu celiņš" / Antis Lūsa ; aut. fotogr. : tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.187 (2012, 28.nov.), 3.lpp. : fotogr
 • Lūsa, Antis. Trollītis Mumins Valmieras bibliotēkā : [par ceļojošo izstādi "Muminu ģimene no Somijas" Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā] / Antis Lūsa ; fotogr. Ārija Romanovska ; tekstā stāsta galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.196 (2012, 13.dec.), [1.]lpp. : fotogr.