2013

 

 2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014
 • Lāce, Antra, 1947-. Domā pakāpienu augstāk! : [par Valmieras integrētās bibliotēkas gada iecerēm un plāniem] / Antra Lāce ; fotogr. Jānis Līgats ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Inese Taurīte, Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule, Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga, direktores vietniece Vita Ziediņa, Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa, bibliotekāre Līga Bujane un mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.1 (2013, 2.janv.), 6.lpp. : fotogr.
 • Ustups, Aivars, 1938-. Kur fotogrāfija nav tikai attēls : [par fotogrāfa Šalkoņa Ozoliņa fotogrāfiju izstādes "Reflekcijas" atklāšanu Valmieras bibliotēkā] / Aivars Ustups ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.5 (2013, 9.janv.), 3.lpp. : fotogr.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Ivars Zviedris: man filma joprojām turpinās : [par tikšanos ar filmas "Dokumentālists" veidotājiem Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Dzintars Močs ; autora fotogr. // Liesma Pietkdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.7 (2013, 11.janv.), 6.lpp. : fotogr.
 • Ustups, Aivars, 1938-. Sapas un Līči : stāsti no cikla "Zudusī Latvija" : [par Valmieras integrētās bibliotēkas organizēto pasākumu "Līču ciema stāsti" Mūrmuižas "Stallī" (Beverīnas novads)] / Aivars Ustups ; Ārijas Romanovskas fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.21 (2013, 6.febr.), 3.lpp. : fotogr
 • Cukurs, Jūlijs. Latviešiem savs Borhess vēl jāgaida : [par Valmieras bibliotēkas rīkoto pasākumu "Trakulīgais tango", kas veltīts argentīniešu rakstniekam Hosē Luisam Borhesam] / Jūlijs Cukurs ; fotogr. Agita Lapsa // Liesma Piektdienā. - ISSN 1691-0397. - Nr.31 (2013, 22.febr.), 3.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Gauja pienāk pie loga : [par Valmieras bibliotēkas pasākumu cikla "Krāču kakta stāsti" ceturto Valmieras Pārgaujas iedzīvotāju tikšanos un dalīšanos atmiņās par Gaujas plostniekiem] / Antra Lāce ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre, novadpētniece Agita Lapsa ; fotogr. Antis Lūsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.70 (2013, 7.maijs), 3.lpp. : fotogr.
 • Līgats, Jānis. #LatvijaLasa @integreta_bibl : [par Valmieras integrētās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas atbalstīto Vislatvijas zibakciju Lasīšanas dienā] / Jānis Līgats ; aut. foto ; tekstā stāsta VIB bibliotekāres un VIB Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.84 (2013, 30.maijs), 3.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Grāmatnieces Valmierā : [par Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 16. saietu - konferenci Valmierā] / Antra Lāce ; Jāņa Līgata fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.108 (2013, 11.jūl.), [1.] lpp. : fotogr.
 • Tretjakova, Silvija. Bibliotekārs un izaicinājums : [par bibliotekāru darbu un misiju] / Silvija Tretjakova ; pierakst. Antra Lāce // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.114 (2013, 23.jūl.), 2.lpp.
 • Mairita Kaņepe. Krāču kakta stāsti. 2013. Druva, Nr.114, 24.jūl., 7.lpp.
 • Lāce, Antra, 1947-. Īpaša grāmata īpašā vietā : [par Valmieras integrētās bibliotēkas iesaistīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas akcijā "Tautas grāmatu plaukts"] / Antra Lāce ; Anta Lūsas fotogr. ; tekstā stāsta Valmieras integrētās bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga un vecākā bibliotekāre Agita Lapsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.147 (2013, 18.sept.), 2.lpp. : fotogr.
 • Cukurs, Jūlijs. Satikšanās dzejas mēnesī : [par Dzejas dienu pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Jūlijs Cukurs ; Ārijas Romanovskas fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.150 (2013, 24.sept.), 3.lpp. : fotogr.
 • Močs, Dzintars, 1976-. Izzina ūdens noslēpumus : [par ūdens tēmai veltītajiem Zinātnieku nakts pasākumiem Vidzemes Augstskolā] / Dzintars Močs ; aut. fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.154 (2013, 1.okt.), 3.lpp. : fotogr.
 • Apsveicam! : [par konkursa "Eiropas gada pašvaldība 2013" ietvaros nominētajiem Eiropas gada cilvēkiem] / mater. sagat. Valentīna Brūniņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.164 (2013, 17.okt.), 3.lpp. : portr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Valmiera sadarbības un uzticamības tīklā : [par Valmieras integrētās bibliotēkas pārstāvju dalību Starptautiskā bibliotēku inovatoru tīkla pirmajā tikšanās pasākumā Nīderlandē] / Antra Lāce ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne un mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.172 (2013, 31.okt.), 3.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Viss pieder pie dzīvošanas : [par Valmieras bibliotēkas organizēto Krāču kakta iedzīvotāju saietu restorānā "Parks"] / Antra Lāce ; tekstā stāsta bibliotekāre Agita Lapsa // Liesma. - (Piel. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.187 (2013, 27.nov.), 4.lpp. : fotogr.
 • Līgats, Jānis. "Valmieras puikas" mūžam dzīvi : [par pasākumu kopumu Valmieras integrētajā bibliotēkā atzīmējot novadnieka, rakstnieka Pāvila Rozīša dzimšanas dienu] / Jānis Līgats ; aut. fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.192 (2013, 5.dec.), 3.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Dāvinu savu īpašo: [par Valmieras bibliotēkas iesaistišanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas akcijā "Tautas grāmatu plaukts"] / Antra Lāce ; fotogr. Jānis Līgats ; tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.192 (2013, 5.dec.), [1.]lpp. : fotogr.
 • Valaine, Elīna. Pasaule nav tikai "balta" : [par "Europe Direct" informācijas centra, Valmieras Zonta kluba un Valmieras novada fonda rīkoto sarunu - diskusiju "Kāpēc Āfrika?" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Elīna Valaine ; fotogr. Svetlana Sprūža ; tekstā stāsta Zonta kluba biedre Sarmīte Grāpēna // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.193 (2013, 6.dec.), 9.lpp. : fotogr.
 • Lāce, Antra, 1947-. Grāmatas liecinās : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas akciju "Tautas grāmatu plaukts"] / Antra Lāce ; fotogr. Jānis Līgats ; tekstā stāsta Valmieras integrētās bibliotēkas direktora vietniece Vita Ziediņa, bibliotekāre Lolita Gaile // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.193 (2013, 6.dec.), 6.lpp. : fotogr.
 • Līgats, Jānis. Pašu darināti svētku dekori : [par rodošo darbnīcu "Gatavojamies Ziemassvētkiem" Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Jānis Līgats ; aut. fotogr. ; tekstā stāsta bibliotekāre, floriste Inga Grāvele // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.194 (2013, 10.dec.), 3.lpp. : fotogr.