Āboltiņš, Vilis

Vārds   

Vilis

Uzvārds   

Āboltiņš

Citas vārda formas   

Vilis Ābols, Katoržans, Polārs, Vīks

Dzimis   

1905.gada 17.februārī

Miris   

1938.gada 3.februārī

Apbedīts   

Butovas poligonā, Maskavā

Joma

smagā rūpniecība

Nodarbošanās

dzejnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Rencēnu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Dulbeņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras reālskola

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Āboltiņš Vilis (1905.17.II Rencēnu pag. Dulbeņos -1938.3.II nošauts un apbedīts Butovas poligonā Maskavā, Krievijā) - dzejnieks.

Dzimis zemnieku ģimenē. Mācījies Lizdēnu pamatskolā, Burtnieku draudzes skolā, no 1917. gada Valmieras reālskolā. 1919. gadā padomju varas laikā iestājies komjaunatnē, decembrī tika apcietināts, bet kā mazgadīgs atbrīvots. 1920.- 1923. gadā strādājis fizisku darbu, beidzis Valmieras reālskolas 9. klasi. LKP biedrs (1922). Cietumos 1923.- 1927. gadā saraksta pirmos dzejoļus, tulkojis S. Jeseņina dzeju.
Pirmās publikācijas cietuma un kreiso strādnieku izdevumos, žurnālā "Domas" 1925. gadā. No 1928. gada maija dzīvojis PSRS, Maskavā strādājis dažādos rūpniecības uzņēmumos. Revolucionāras tematikas dzejoļi publicēti žurnālā "Celtne", laikrakstā "Krievijas Cīņa" un citur. 1936. gadā izdošanai gatavots Āboltiņa dzejoļu krājums. 1937. gadā Āboltiņš Maskavā beidzis Smagās rūpniecības akadēmijas Mašīnbūves nodaļu. Tika slepeni gatavots karam Spānijā. 1937. 4. XII arestēts, represēts. Reabilitēts pēc nāves. Pie Rencēnu skolas 1980. gadā atklāts piemiņas akmens.
Pseidonīmi: Vilis Ābols, Katoržans, Polārs, Vīks.

Darbi:
Izlase "Pusnakts top vētraināka" (1959)

  
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 11.-12.lpp.
  • M.L. Viļa Āboltiņa dzeju krājuma iztirza//Celtne, 1936, 11.
  • Āboltiņa B. "Gars veidos lauzīsies..."//LM, 1975, 15.II
  • Ķipers J. Komunāri netaupīja dzīvi//Karogs 1975, 2.
  • Knospe V. Vilis Āboltiņš: dzejnieka liktenis//Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei. R., 1995
  • Latviešu dzejas antoloģija.-Rīga: Liesma, 1973.-4.sēj.-291.lpp.

  
Elektroniskie resursi:

Viļa Āboltiņa darbi Valmieras un novadu bibliotēkās