Bergmanis, Gustavs

Vārds   

Gustavs

Uzvārds   

Bergmanis

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1749.gada 8.aprīlis

Miris   

1814.gada 12.jūlijā

Apbedīts   

Ternejas kapsētā

Joma

teoloģija, dabaszinības

Nodarbošanās

folklorists, grāmatizdevējs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Ādaži

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras ģimnāzija

Darbojās

Latviešu luterāņu mācītājs Rūjienā un Mazsalacā

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

pirmais latviešu tautas dziesmu krājējs

Apbalvojumi

Zelta pateicības medaļa

Dzīve un radošā darbība:

Bergmanis (Bergmann) Gustavs (1749.8.IV Ādažos - 1814.12.VII Rūjienā, apbedīts Ternejas kapsētā) - vācu tautības latviešu folklorists, grāmatizdevējs.
Dzimis mācītāja Baltazara Bergmaņa ģimenē. Mācījies ģimnāzijā Valmierā (1763-67).Studējis teoloģiju un dabaszinības Leipcigas universitātē (1767-70). Strādājis par latviešu luterāņu mācītāju Āraišos (no 1771), Mazsalacā (no 1780), no 1785 līdz mūža galam Rūjienā. 1787 iecelts muižnieku kārtā, no 1807 darbojies Vidzemes virskonsistorijā. Bergmanis potējis pret bakām, par to saņēmis zelta pateicības medaļu (1802). 1806 ievēlēts par Maskavas dabaszinātņu biedrības goda biedru.
Nozīmīga vēlākajiem latviešu literatūras vēstures pētītājiem bija Bergmaņa bibliotēka (senākie izdevumi mantoti no dzejnieka un valodnieka L.Depkina - Bergmaņa māte bija L.Depkina mazmeita).
Ap 1782 Bergmanis ierīkojis mājas spiestuvi Mazsalacā, 1785-1797 un 1801-1810 tā darbojās Rūjienā. Bergmanis iespiedis ap 160 izdevumiem, to vidū arī retus Baltijas vēstures avotu pārdrukājumus un pirmos latviešu tautasdziesmu krājumus: paša sastādīto, "Erste Sammlung lettischer Sinngedichte" (1807, daļa metiena ar nosaukumu "Sammlung ächt lettischer Sinngedichte) ar vairāk nekā 200 dziesmām, "Zweite Sammlung lettischer Sinn-oder Stegreifsgedichte" (1808) ar apmēram 250 dziesmām un Palsmanes mācītāja F.D.Vāra sastādīto "Palcmariešu dziesmu krājumu" (1808) ar vairāk nekā 400 dziesmām.
Bergmanis iespiedis tēvreižu krājumu 152 valodās.(1789) un citu reliģisko literatūru, tulkojis un sarakstījis "Kristīgas ticības mācību" (1772),grāmatu "Svēti stāsti..." (1786), "Saņemamas sprediķu mācības" 1795), ap 20 garīgo dziesmu, arī dziesmugrāmatu "Kristīgas dziesmas. Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas" (1809), sagatavojis un sarakstījis priekšvārdu Bībeles 3.izdevumam (1794), sastādījis Vidzemes kalendāru (1791-1800), rakstījis stāstiņus žurnālam "Latviska Gada Grāmata" (1797-98), tulkojis un sastādījis "Labu ziņu un padomu grāmatu" (1791),  publicējis krājumu "Sammlung livländischer Provinzialwörter" ("Vidzemes apvidus vārdu krājums", 1785) , sarakstījis darbu vēsturē "Geschichte von Livland" (Leipcigā 1776). Rokrakstā palikušie latviešu-vācu, vācu-latviešu vārdnīcas (sar. 1806) materiāli iestrādāti K.K.Ulmaņa vārdnīcā (1872).

Kriptonīmi: Bc.,G.Bn.
 
Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 71.-72.lpp
 • Švābe A. Kāda mācītāja dzīve, Stokholma, 1958;
 • Zanders O. Vienmēr darbīgais Gustavs Bergmanis // Grāmata, 1991, 7/8; Buchholttz A.
 • Lange E.Latvijas baznīcas vēsture,Minneapolisa,1972.-29lpp.
 • Adamovičs A.Latvijas baznīcas vēsture.-Nebraska:Sējējs,1961.-33.lpp.
 • Gustav Bergmann Salisburg und in Ruien.erschienene Drucke. Riga, 1885;
 • Bergmann E. Von unseren Vorfahren. Berlin, 1896.
 • Gustavs Bergmanis//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-64.lpp.
 • Caune Māra. Zīmējumi no Gustava Bergmaņa atstātā mantojuma // Latvijas Arhīvi. - (1994). - Nr.3, 44./52.lpp. : il.
 • Liepnieks Laimonis. Mācītājs un grāmatu iespiedējs [Gustavs Bergmanis] : [sakarā ar G.Bergmaņa (1749-1814) 250 gadu jubileju] : [Valmieras raj.] // Liesma. - (1999). - 23.apr., 5.lpp. : il.
 • Liepnieks Laimonis. Dzelzs krusts mācītāja muižas dārzā : [par Rūjienas (Valmieras raj.) mācītāja Gustava Bergmaņa dzimtu] // Liesma. - (2001). - 12.janv., 5.-6. lpp.
 • Rūja Valdis. Rūjienas mācītājs- apgaismotājs,dziednieks : [Par Gustavu Bergmani] // Valmieras Vēstis. - (1997.). - Nr.20, 2.lpp
 • Rūja Valdis. Vasarsvētku sprediķis : Rūjienas draudzes mācītāja-apgaismotāja Gustava Bergmaņa (1749-1814)piemiņai // Valmieras Vēstis. - (1997.). - Nr.22, 4.lpp. : il.
 • Rūja, Valdis Rūjienas mācītājs - apgaismotājs, dziednieks :[Par Gustavu Bergmani (1749-1814)] // Jaunā Balss - 1998. - Nr. 3 (janv.) 13.lpp.
 • Zanders, Ojārs No slavenas Vidzemes mācītāju dzimtas :[sakarā ar mācītāja, grāmatizd., folkl. Gustava Bergmaņa 250.dz.d. (1749-1814)] // Latvijas Luterānis - 1999. - 4.sept. 12.-13.lpp.
 • Zanders, Ojārs Daudzpusīgais Rūjienas mācītājs Gustavs Bergmanis :[sakarā ar grāmatizd., folkl., mācītāja 250.dz.d. (1749-1814)] // Grāmatu Apskats - 1999. - Nr. 6/7 26.-29.lpp.
 • Zanders, Ojārs Vidzemnieks ar un pret Gētes kungu :[par vācu tautības latv. folkl. vācēja un izd., novadpētn. Gustava Bergmaņa (1749-1814) un vācu rakstn. Johana Volfganga Gētes (1749-1832) pazīšanos Leipcigas univ. laikā : sakarā ar abu 250.dz.d.] // Literatūra un Māksla Latvijā - 1999. - 19.aug. 7.lpp
 • Die erste Sammlung der lettischen Volkslieder von 'Gustav Bergmann by H. Biezais. The Journal of American Folklore , Vol. 76, No. 302 (Oct. - Dec., 1963), p. 358
 • Die erste Sammlung der lettischen Volkslieder von Gustav Bergmann: Mit einer historischen Einleitung uber die Ausgaben der lettischen Volkslieder. by H. Biezais. Slavic Review , Vol. 22, No. 3 (Sep., 1963), p. 606

    

Elektroniskie resursi:

Par Gustavu Bergmani Valmieras laikrakstos